Акционерлік қоғам

БҰҚТЫРМА

ГИДРОЭЛЕКТРСТАНЦИЯСЫ

"Самұрық - Энерго" АҚ - ы холдингіне кіреді

Акционерлер үшін «Бұқтырма СЭС»

«Бұқтырма СЭС» АҚ барлық дауыс беру акцияларының иеленушісі «Самрұқ – Энерго» АҚ акционерлерінің/акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері


2020 жылы 03 желтоқсан, шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №31 03.12.2020ж.):
1. 2021-2025жж. «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарын бекіту.
2. 2021-2025 жж. «Бұқтырма СЭС» АҚ жоспарланған даму Жоспарымен (бизнес-жоспарымен), бірінші күнтізбелік жыл (2021жылға) «Бұқтырма СЭС» АҚ бюджетін бекіту.
3. 2020 жылдың 3 тоқсанына «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичке  сыйлықақы коэффициенті – 1,0 белгілеу. Лауазымдық айлықақы мөлшерінде 2020 жылдың 1 тоқсанына сыйақы төлеу.
4. 2020 жылдың 9 айының 2020-2024жж. «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарын орындау жөніндегі есепті мәліметке қабылдау.
5.Осы шешімнен шыққан, қажетті шараларды белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (Рубцов С.Н.) қабылдасын.
6. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беру акцияларын иеленген акционерлердің шешімі болып табылады.  Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.  

 

2020 жылы 03 қараша, шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №23 03.11.2020ж.):
1 Осы хаттаманың қосымшасымен келісе отырып, 2020 жылдың 6 айына 2020-2024 жылдарға «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарларын орындау туралы есепті мәліметке қабылдау.
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

2020 жылы 01 қазан  сағат 16-00 те мына мекенжай бойынша: Шығыс Қазақстан облысы, ауданы Алтай, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтті.
Күн тәртіп мәселелері бойынша келесі шешімдер қабылданды:
1. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына дауыс беру түрлерін анықтау-ашық.
Дауыс беру нәтижелері: «ИЯ» - 8; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.
2. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы етіп – Мизамбаева Динара Максутовнаны сайлау.  «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы етіп – Джамбулов Қайрат Дүйсековичті сайлау.
Дауыс беру нәтижелері: «ИЯ» - 8; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.
3. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу үшін 3 (үш) мүше мөлшеріндегі есеп комиссиясын келесі құрамда өзгеріссіз қалдыру:
1) Тюлембаев Сеилкан Айнабекович
2) Пичугин Сергей Геннадьевич
3) Дорожан Татьяна Валентиновна
Дауыс беру нәтижелері: «ИЯ» - 5 236 780; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.
4.  «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:
1.«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2.  2020 жылдың бірінші жартыжылдығына арналған «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржылық есебін бекіту туралы.
Дауыс беру нәтижелері: «ИЯ» - 5 236 780;  «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.
5. 2020 жылдың бірінші жартыжылдығына арналған «Бұқтырма СЭС» АҚ ұсынылған қаржылық есебін бекіту.
Дауыс беру нәтижелері: «ИЯ» - 5 236 780; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.
Анықтама үшін телефон: 8(72337)25178, 25164.

 

2020 жылы 13 тамыз, шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №15 13.08.2020ж.):
1. 2019 жылғы  2019-2023 жылдарға «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарын орындау жөніндегі есепті мәліметке қабылдау.
2. 2020 жылғы 1 тоқсанға 2020-2024 жылдарға «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарын орындау жөніндегі есепті мәліметке қабылдау.
3. Түзетулер есебімен 2020-2024 жылдарға «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарын бекіту.
4. Түзетулер есебімен 2020-2024 жылға «Бұқтырма СЭС" АҚ жоспарланған (бизнес-жоспарымен) даму Жоспарымен, түзетулер есебімен (2020 жыл)  бірінші күнтізбелік жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ бюджетін бекіту .
5. Осы шығарылған шешімнен белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директорына қажетті шаралар қабылдау. 
6. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беруші акцияларды иеленуші, акционерлердің  шешімі болып табылады.
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

2020 жылы 24 шілде, шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №17 24.07.2020ж.):
1. «Хегай және К» ЖШС Тәуелсіз аудиторлық ұйымды 2020 - 2022 жылдарға арналған  «Бұқтырма СЭС» АҚ  қаржылық есептілігінен жүзеге асырылған аудитті, аудиторлық ұйымды анықтау.
2. Осы шығарылған шешімнен белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директорына қажетті шаралар қабылдау. 
3. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беруші акцияларды иеленуші, акционерлердің  шешімі болып табылады.
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

2020 жылы 23 сәүір сағат 16-00 те мына мекенжай бойынша: Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтті. 
Күн тәртіп мәселелері бойынша келесі шешімдер қабылданды:
1. Үш адам санынан «Бұқтырма СЭС» АҚ  есеп комиссиясының саны анықталды , оның мүшелері сайланды.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
2. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру нысандарын анықтау - ашық.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 8; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
3. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының Төрағасы етіп – Мизамбаеву Динару Максутовну сайлау. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хатшысы етіп – Джамбулов Қайрат Дуйсековичті сайлау.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 8; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
4. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:
1. «Бұқтырма СЭС» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын анықтау, оның мүшелерін сайлау туралы.
2. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
3. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің қызметі және олардың лауазымды тұлғасының өтініштері туралы және олардың нәтижелерін қарау.                                                              
4.  2019 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
5. Есептік қаржылық 2019 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табыстарының бөлісу тәртібін бекіту туралы, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемі туралы шешімдерді қабылдау және «Бұқтырма СЭС» АҚ бір жай акция есебінде дивидендтер мөлшерін бекіту.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
5. 2019 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің айналым әрекеттері  болмағаны туралы ақпарат назарға алынды және оның лауазымды тұлғалары.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
6. 2019 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ аудиттелген жылдық қаржы есептілікті бекіту.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар - жоқ.
7. 2019 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табысын бөлудің келесі тәртібін  2 778 726 753 (екі миллиард жеті жүз жетпіс сегіз миллион жеті жүз жиырма алты мың жеті жүз елу үш) теңге мөлшерінде бекіту.
7.1.  таза табыстың 100% дивидендтер төлеміне анықтау, соның ішінде Қоғамның жай акциясына - 2 630 004 072 (екі миллиард алты жүз отыз миллион төрт мың жетпіс екі) теңге, Қоғамның артықшылық акциясына -292 220 443 (екі жүз тоқсан екі миллион екі жүз жиырма мың төрт жүз қырық үш) теңге;
7.2. 26.09.2019жылдан (№2 хаттама) «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі негізінде жай акция бойынша төлеміне анықталған соммасы - 2 630 004072 (екі миллиард алты жүз отыз миллион төрт мың жетпіс екі) теңгені, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциясы бойынша дивидендтер төлеміне - 1 373 311441 (бір миллиард үш жүз жетпіс үш миллион үш жүз он бір мың төрт жүз қырық бір) теңгені жіберу,  1 256 692 631 (бір миллиард екі жүз елу алты миллион алты жүз тоқсан екі мың алты жүз отыз бір) теңге есебімен, 2019 жылғы бірінші жарты жылдыққа «Бұқтырма СЭС» АҚ жұмыс нәтижелері бойынша төленген болатын;    
7.3. «Бұқтырма СЭС» АҚ артықшылық акция бойынша дивидендтер төлеміне 292 220 443 (екі жүз тоқсан екі миллион екі жүз жиырма мың төрт жүз қырық үш) теңгені жіберу.
Соммасы 502,22 теңгені «Бұқтырма СЭС» АҚ бір акция есебінде дивидендтер мөлшерін анықтау.
«Бұқтырма СЭС» АҚ жай акция бойынша дивидендтерді төлеу («Бұқтырма СЭС» АҚ, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 070825, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, банктік реквизиттері:   «Қазақстан Халық Банкі» АҚ БСН 961240000147, ИИК KZ586010151000070681) ақшалай түрде «Самрұқ-Энерго» АҚ  банктік шотына аудару.
Жай акция бойынша дивидендтерді төлеуді 27 сәуір 2020 жылдан бастап және 8 мамыр 2020 жылы – дивидендтердің төлемін аяқтау күнін анықтау;
8. Осы шешімнен шығарылған барлық қажетті шараларды белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов С.Н. қабылдау.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 241 512; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.

 

2020 жылы 24  ақпан, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №1):
1. 2020 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ штаттық кестесін бекіту және оны 1 қаңтар 2020 жылдан бастап қолданысқа енгізу. 26 желтоқсан 2018 жылдан (№29 хатама") «Самрұқ-Энерго» АҚ Басқармасымен бекітілген «Бұқтырма СЭС» АҚ штаттық  кестесін 1 қаңтар 2020 жылдан бастап күші жойылған деп танылсын. 
2.  «Бұқтырма СЭС» АҚ қызметкерлерінің лауазымдық  жалақыларының Схемасын бекіту және оны 1 қаңтар 2020 жылдан бастап қолданысқа енгізу. (№29 хаттама) 26.12.2018 жылдан "Самрұқ-Энерго" АҚ  Басқармасының шешімімен бекітілген, «Бұқтырма СЭС» АҚ қызметкерлерінің  лауазымдық жалақыларының Схемасына 1 қаңтар 2020 жылдан бастап күш жұмсау.
3.  01.01.2020 жылдан бастап «Бұқтырма СЭС» АҚ директорына  лауазымдық жалақыны анықтау. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы (Барбасов Б.Б.) қажетті шаралар, сонымен қоса, осы шешіммен анықталған шарттарына сәйкес,  «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичпен еңбек шартына қосымша келісіммен қол қою бойынша қабылдау.
4. 2019 жылдың 4 тоқсанына «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичке 1,0- сыйақы коэффициентін белгілеу. Лауазымдық айлық мөлшерінде 2019 жылдың 4 тоқсанына сыйақыны төлеу. 
5. Белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС»АҚ директорына  осы шешімнен шығарылған қажетті шараларды қабылдау.
6. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беру акцияларын иеленген акционерлердің акционерлердің шешімі болып табылады.
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

2020 жылы 30  қантар, шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №2 30.01.2020 ж.):

1. 2020-2024 жылдардағы түзетулер есебімен «Бұқтырма СЭС» АҚ жоспарланған даму Жоспарымен, 2020 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ бюджетін бекіту.
2. Белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС»АҚ директорына  осы шешімнен шығарылған қажетті шараларды қабылдау.
3. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беру акцияларын иеленген акционерлердің акционерлердің шешімі болып табылады.
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.