Акционерлік қоғам

БҰҚТЫРМА

ГИДРОЭЛЕКТРСТАНЦИЯСЫ

"Самұрық - Энерго" АҚ - ы холдингіне кіреді

Акционерлер үшін «Бұқтырма СЭС»

2018 ж. АҚ барлық дауыс беру акцияларының иеленушісі «Самұрық – Энерго» АҚ акционерлерінің/акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері:

«Бұқтырма СЭС» АҚ барлық дауыс беру акцияларының иеленушісі «Самрұқ – Энерго» АҚ акционерлерінің/акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері

2018 жылы 26  желтоқсан, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №26 05.12.2018 ж.):
1. 2019 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ штаттық кестесін бекіту және оны 1 қаңтар 2019 жылдан бастап қолданысқа енгізу. 25 желтоқсан 2017 жылдан (№19 хатама")  «Самрұқ-Энерго» АҚ Басқармасымен бекітілген «Бұқтырма СЭС» АҚ штаттық  кестесін 1 қаңтар 2019 жылдан бастап күші жойылған деп танылсын. 
2.  «Бұқтырма СЭС» АҚ қызметкерлерінің лауазымдық  жалақыларының Схемасын бекіту және оны 1 қаңтар 2019 жылдан бастап қолданысқа енгізу. (№19 хаттама) 25.12.2017 жылдан "Самрұқ-Энерго" АҚ  Басқармасының шешімімен бекітілген, «Бұқтырма СЭС» АҚ қызметкерлерінің  лауазымдық жалақыларының Схемасына 1 қаңтар 2019 жылдан бастап күш жұмсау.
3.  01.01.2019 жылдан бастап «Бұқтырма СЭС» АҚ директорына  лауазымдық жалақыны анықтау. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы (Барбасов Б. Б.)  қажетті шаралар, сонымен қоса, осы шешіммен анықталған шарттарына сәйкес,  «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичпен еңбек шартына қосымша келісіммен қол қою бойынша қабылдау.
4. 2018 жылдың 4 тоқсанына «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичке 1,0- сыйақы коэффициентін белгілеу. Лауазымдық айлық мөлшерінде 2018 жылдың 4 тоқсанына сыйақыны төлеу.  «Бұқтырма СЭС» АҚ  қызметкерлерінің сыйақы және еңбекақы Ержесінің шартына сәйкес, 2018 жылдың 4 тоқсаны аяқталғаннан кейін сыйақы төлеуді жүзеге асыру.
5. Белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС»АҚ директорына  осы шешімнен шығарылған қажетті шараларды қабылдау.
6. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беру акцияларын иеленген акционерлердің акционерлердің шешімі болып табылады.
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

«Бұқтырма СЭС» АҚ барлық дауыс беру акцияларының иеленушісі «Самрұқ – Энерго» АҚ акционерлерінің/акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері

2018 жылы 05  желтоқсан, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №26 05.12.2018 ж.):
1. 2018 жылдың 3 тоқсанына «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичке коэффициенті -1,0 сыйақы беру.
2.  2019-2023 жылдарға арналған «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарын бекіту.
3. 2019-2023 жылдарға арналған «Бұқтырма СЭС» АҚ (бизнес-жоспарымен) даму Жоспарымен жоспарланған, бірінші күнтізбелік  (2019 жылға) «Бұқтырма СЭС» АҚ бюджетін бекіту.
4.  Белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директорына осы шешімнен шығарылған қажетті шараларды қабылдау.
5. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 бабына сәйкес, «Бұқтырма СЭС» АҚ  барлық қарапайым дауыс беру акцияларын иеленген, акционерлердің  шешімі болып табылады. 
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

2018 жылы 27 қыркүйекте  сағат 16-00 те мына мекенжай бойынша: Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтті.
Күн тәртіп мәселелері бойынша келесі шешімдер қабылданды:
1.«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру нысанын анықтау –ашық.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 8; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
2.«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы етіп – Мизамбаева Динара Максутовнаны сайлау. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы етіп – Нечаева Оксана Николаевнаны сайлау.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 8; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
3. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:
1)«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2) 2018 жылғы бірінші жарты жылдық үшін «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржылық есептілігін бекіту.
3) 2018 жылғы бірінші жарты жылдыққа «Бұқтырма СЭС»АҚ таза табысының үлестiрiлу тәртібін бекіту, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтердiң төлемi туралы шешiм қабылдау және «Бұқтырма СЭС» АҚ бiр жай акцияға есептеудегi дивидендтердiң өлшемiн бекiту.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
4. 2018 жылғы бірінші жарты жылдыққа «Бұқтырма СЭС» АҚ ұсынылған қаржылық есептілігін бекіту.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
5. 2018 жылғы бірінші жарты жылдықта «Бұқтырма СЭС» АҚ  келесі таза табысының үлестірілу тәртібін 1 411 609 747 (бір миллиард  төрт жүз он бір миллион алты жүз тоғыз мың жеті жүз қырық жеті) теңге мөлшерінде бекіту:
1) «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеміне таза табыс бөлігі мөлшерінде 1 270 449 743 (бір миллиард екі жүз жетпіс миллион төрт жүз қырық тоғыз мың жеті жүз қырық үш) теңгені жіберу;
2) «Бұқтырма СЭС» АҚ өкіміне таза табыс бөлігі мөлшерінде 141 160 004 (бір жүз қырық бір миллион  жүз алпыс мың төрт ) теңгені қалдыру.
6. «Бұқтырма СЭС» АҚ бір акция есебіндегі 242,60 теңге соммасында дивидендтер мөлшерін анықтау.
7. «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемін («Бұқтырма СЭС» АҚ,  заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 070825, Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, банктік реквизиттері: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ БСН 961240000147, ЖСК  KZ586010151000070681) «Самрұқ-Энерго» АҚ банк есепшотына акшалай түрде аудару.
8.  2018 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржы есебін бекіткеннен кейін толығымен 2018 жылы қаржы- шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша  артықшылық акция  төлемдерін  жүзеге асыру.
9. Жай акция бойынша дивидендтер төлемдерінің  басталатын күні 2018 жылы 27 қыркүйекте  және дивидендтер төлемдерінің аяқталған күні -2017 жылы 8 қазанда анықтау;
10. Шығарылған нақты шешімдерден, «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (Рубцов С. Н.) белгіленген тәртіппен барлық қажетті шараларды қолдану.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
Анықтама үшін телефон: 8(72337)25178, 25164.

 

2018 жылы 14 мамыр, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №8 14.05.2018ж.):
1. 2018 жылдың 1 тоқсанына 2018-2022 жж. «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарларын орындау туралы ұсынылған есепті мәліметке қабылдау.

2. «Буқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов С.Н. лауазымдық айлақақы мөлшерінде 2018 жылғы 1 тоқсанға сыйақы төлеу.

Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

2018 жылы 26 сәүір сағат 16-00 те мына мекенжай бойынша: Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтті. 
Қоғамның дауыс беруші акциялардың 100 % жиынтығына иелену, акциялардың жалпы санынан 90 % ұсынған акционердің 1 өкілі және 7 артықшылықты акционерлердің өзі, Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысатындардың тіркелуі аяқталған кезде қатысады және тіркелген. Ақырында, Заңның 45 бабы 1 тармағы және 13 бабтың 4 тармағының негізінде , 2018 жылы 26 сәүір болған Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртіп мәселелері бойынша шешім қабылдауға және қарауға құқылы.
Күн тәртіп мәселелері бойынша келесі шешімдер қабылданды:
1. Үш адам санынан «Бұқтырма СЭС» АҚ  есеп комиссиясының саны анықталды , оның мүшелері сайланды.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
2. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру нысандарын анықтау - ашық.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 8; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
3. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының Төрағасы етіп – Мизамбаеву Динару Максутовну сайлау. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хатшысы етіп – Нечаева Оксана Николаевнаны сайлау.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 8; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
4. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:
1. «Бұқтырма СЭС» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын анықтау, оның мүшелерін сайлау туралы.
2. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
3. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің қызметі және олардың лауазымды тұлғасының өтініштері туралы және олардың нәтижелерін қарау.
4.  2017 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
5. Есептік қаржылық 2017 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табыстарының бөлісу тәртібін бекіту туралы, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемі туралы шешімдерді қабылдау және «Бұқтырма СЭС» АҚ бір жай акция есебінде дивидендтер мөлшерін бекіту.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
5. 2017 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің айналым әрекеттері  болмағаны туралы ақпарат назарға алынды және оның лауазымды тұлғалары.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
6. 2017 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ аудиттелген жылдық қаржы есептілікті бекіту.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар - жоқ.
7. 2017 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табысын бөлудің келесі тәртібін  2 778 726 753 (екі миллиард жеті жүз жетпіс сегіз миллион жеті жүз жиырма алты мың жеті жүз елу үш) теңге мөлшерінде бекіту.
7.1. «Бұқтырма СЭС» АҚ 100% таза табысынан дивидендтер төлемін анықтау, соның ішінде «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акцияларға -2 500 855 988 (екі миллиард бес жүз миллион сегіз жүз елу бес мың тоғыз жүз сексен сегіз) теңге, «Бұқтырма СЭС» АҚ артықшылық акциялар – 277 870 765 (екі жүз жетпіс жеті миллион сегіз жүз жетпіс мың жеті жүз алпыс бес) теңге;
7.2. Анықталған төлемнен жай акция бойынша соммасы – 2 500 855 988 (екі миллиард бес жүз миллион сегіз жүз елу бес мың тоғыз жүз сексен сегіз) теңгені, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акция бойынша дивидендтер төлеміне – 1 275 314 130 (бір миллиард екі жүз жетпіс бес миллион үш жүз он төрт мың жүз отыз) теңгені жіберу, осы есеппен, 28.09.2017 жылдан «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі негізінде, 2017 жылдың бірінші жарты жылдығына «Бұқтырма СЭС» АҚ жұмыс нәтижелері бойынша 1 225 541 858 (бір миллиард екі жүз елу бес миллион бес жүз қырық бір мың сегіз жүз елу сегіз) теңге төленген болатын.
7.3. «Бұқтырма СЭС» АҚ артықшылық акция бойынша дивидендтер төлеміне 277 870 765 (екі жүз жетпіс жеті миллион сегіз жүз жетпіс мың жеті жүз алпыс бес) теңгені жіберу.
«Бұқтырма СЭС» АҚ бір акция есебінде дивидендтердің мөлшерін анықтау, соммасы 477,56 теңге.
«Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемін («Бұқтырма СЭС» АҚ,  заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ банктік реквизиттері: БСН 961240000147, ЖСК  KZ586010151000070681) «Самрұқ-Энерго» АҚ банк есепшотына акшалай түрде аудару.
Жай акция бойынша дивидендтер төлемінің 27 сәуір 2018 жылы басталатын күнін және дивидендтер төлемінің  10 мамыр 2018 жылы аяқталатын күнін анықтау;
Осы шешімнен шығарылған барлық қажетті шараларды белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов С.Н. қабылдау.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 241 512; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.

 

«Бұқтырма СЭС» АҚ барлық дауыс беру акцияларының  иеленушісі «Самрұқ – Энерго» АҚ акционерлерінің/акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері

2018 жылы 23 сәүір, шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №6 23.04.2018ж.):
1. Осы  хаттаманың қосымшасымен келісе отырып, 2017 жылға 2017-2021 жылдарға «Бұқтырма СЭС» АҚ  даму Жоспарын орындау туралы есепті мәліметке қабылдау.
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.