Акционерлік қоғам

БҰҚТЫРМА

ГИДРОЭЛЕКТРСТАНЦИЯСЫ

"Самұрық - Энерго" АҚ - ы холдингіне кіреді

Акционерлер үшін «Бұқтырма СЭС»

АҚ барлық дауыс беру акцияларының иеленушісі «Самұрық – Энерго» АҚ акционерлерінің/акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері:

«Бұқтырма СЭС» АҚ барлық дауыс беру акцияларының иеленушісі «Самрұқ – Энерго» АҚ акционерлерінің/акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері

 

«Бұқтырма СЭС» АҚ барлық дауыс беру акцияларының иеленушісі «Самрұқ – Энерго» АҚ акционерлерінің/акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері

2017 жылы 25 желтоқсан, шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №19 25.12.2017ж.):
1.  Штаттық бірлік  10 (он) санында, «Бұқтырма СЭС» АҚ  қызметкерлерінің жалпы санын бекіту, өзгерістер есебімен және оны 1 қаңтар 2018 жылдан бастап қолданысқа енгізу.
2. «Бұқтырма СЭС» АҚ ұйымдық құрылымын бекіту және оны 1 қаңтар 2018 жылдан бастап қолданысқа енгізу.
3. 2018 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ штаттық кестесін бекіту және оны 1 қаңтар 2018 жылдан бастап қолданысқа енгізу.
4. (№5хаттама) 19.05.2015 жылдан «Самрұқ-Энерго» АҚ Басқармасының бекітілген шешімімен,  сонымен қоса, «Бұқтырма СЭС» АҚ штаттық кестесіне (№27 хаттама) 28.12.2016 жылдан "Самрұқ-Энерго" АҚ  Басқармасының бекітілген шешімімен, «Бұқтырма СЭС» АҚ ұйымдық құрылымынына 1қаңтар 2018 жылдан бастап күш жұмсалды деп танылсын.
5.  «Бұқтырма СЭС» АҚ қызметкерлерінің лауазымдық  жалақыларының Схемасын бекіту және оны 1 қаңтар 2018 жылдан бастап қолданысқа енгізу. (№27 хаттама) 28.12.2016 жылдан "Самрұқ-Энерго" АҚ  Басқармасының бекітілген шешімімен, «Бұқтырма СЭС» АҚ қызметкерлерінің  лауазымдық жалақыларының Схемасын 1  қаңтар 2018 жылдан бастап күш жұмсалды деп танылсын.
6.  01.01.2018 жылдан бастап «Бұқтырма СЭС» АҚ директорына  лауазымдық жалақыны анықтау. Осы анықталған шешімнің шарттарына сәйкес,  «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичпен еңбек шартына қосымша келісіммен қол қою бойынша,  сонымен қоса, «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы А. Е. Дүйсенбековаға  қажетті шаралар қабылдасын.
7. 2017 жылдың 4 тоқсанына «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичке 1,0- сыйақы коэффициентін белгілеу. Лауазымдық айлық мөлшерінде 2017 жылдың 4 тоқсанына сыйақыны төлеу.  «Бұқтырма СЭС» АҚ  қызметкерлерінің сыйақы және еңбекақы Ержесінің шарттарына сәйкес, 2017 жылдың 4 тоқсаны аяқталғаннан кейін сыйақы төлеуді жүзеге асыру.
8. Белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС»АҚ  директорына  осы шешімнен шығарылған қажетті шараларды қабылдау.
9. «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, осы шешім «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беру акцияларын иеленген акционерлердің шешімі болып табылады.
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

2017 жылы 27 қараша, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №16 27.11.2017ж.):
1. 2017 жылдың 3 тоқсанына «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичке коэффициенті -1,0 сыйақы беру.
2. 2018-2022 жылдарға арналған «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарын бекіту.
3. 2018-2022 жылдарға арналған «Бұқтырма СЭС» АҚ (бизнес-жоспарымен) даму Жоспарымен жоспарланған, бірінші күнтізбелік (2018 жылға) «Бұқтырма СЭС» АҚ бюджетін бекіту.
4. Белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директорына осы шешімнен шығарылған қажетті шараларды қабылдау.
5. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 бабына сәйкес, «Бұқтырма СЭС» АҚ  барлық қарапайым дауыс беру акцияларын иеленген, акционерлердің  шешімі болып табылады. 
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

2017 жылы 28 қыркүйекте  сағат 16-00 те мына мекенжай бойынша: Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтті.
Күн тәртіп мәселелері бойынша келесі шешімдер қабылданды:
1.«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру нысанын анықтау –ашық.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 8; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
2.«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы етіп – Жанкулиева Сауле Аманжоловнаны сайлау. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы етіп – Нечаева Оксана Николаевнаны сайлау.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 8; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
3. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:
1) «Бұқтырма СЭС» АҚ сандық құрамы мен есеп комиссиясының өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау .
2) «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
3) 2017 жылғы бірінші жарты жылдық үшін «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржылық есептілігін бекіту.
4) 2017 жылғы бірінші жарты жылдыққа «Бұқтырма СЭС»АҚ таза табысының үлестiрiлу тәртібін бекіту, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтердiң төлемi туралы шешiм қабылдау және «Бұқтырма СЭС» АҚ бiр жай акцияға есептеудегi дивидендтердiң өлшемiн бекiту.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
4. 2017 жылғы бірінші жарты жылдыққа «Бұқтырма СЭС» АҚ ұсынылған қаржылық есептілігін бекіту.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
5. 2017 жылғы бірінші жарты жылдықта «Бұқтырма СЭС» АҚ  келесі таза табысының үлестірілу тәртібін 1 361 712 135 (бір миллиард үш жүз алпыс бір миллион жеті жүз он екі мың жүз отыз бес) теңге мөлшерінде бекіту:
1.1. 1 225 541 858 (бір миллиард екі жүз жиырма бес миллион бес жүз қырық бір мың сегіз жүз елу сегіз) теңге мөлшеріндегі таза табыстың бөлігін «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеміне жіберу;
1.2. 136 170 277 (жүз отыз алты миллион жүз жетпіс мың екі жүз жетпіс жеті) теңге мөлшеріндегі таза табыстың бөлігін «Бұқтырма СЭС» АҚ өкіміне қалдыру.
6. «Бұқтырма СЭС» АҚ бір акция есебіндегі 234,03 теңге соммасында дивидендтер мөлшерін анықтау.
7. «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемін («Бұқтырма СЭС» АҚ,  заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 070825, Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, банктік реквизиттері: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ БСН 961240000147, ЖСК  KZ586010151000070681) «Самрұқ-Энерго» АҚ банк есепшотына акшалай түрде аудару.
8. 2017 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржы есебін бекіткеннен кейін толығымен 2017 жылы қаржы- шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша  артықшылық акция  төлемдерін  жүзеге асыру.
9. Жай акция бойынша дивидендтер төлемдерінің  басталатын күні 2017 жылы 29 қыркүйекте  және дивидендтер төлемдерінің аяқталған күні -2017 жылы 9 қазанда анықтау;
10. Шығарылған нақты шешімдерден, «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (Рубцов С. Н.) белгіленген тәртіппен барлық қажетті шараларды қолдану.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
Анықтама үшін телефон: 8(72337)25178, 25164.

 

2017 жылы 04 қыркүйек, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №12 04.09.2017ж.):
1. «Хегай және К» ЖШС Тәуелсіз аудиторлық ұйымды 2017 - 2019 жылдарға арналған «Бұқтырма СЭС» АҚ  қаржылық есептілігінен жүзеге асырылған аудитті, аудиторлық ұйымды анықтау.
2. 2017 жылдың 6 айына 2017-2021 жылдарға арналған «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарларын орындау туралы есепті мәліметке қабылдау,
3. 2017 жылдың 2 тоқсанына «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичті белгілеу, сыйлықақы беру коэффицииенті -1,0.
4. Осы шығарылған шешімнен белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директорына қажетті шаралар қабылдау. 
5. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беруші акцияларды иеленуші, акционерлердің  шешімі болып табылады.
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

2017 жылы 30 мамыр, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №8 30.05.2017ж.):
1. 2017 жылдың 1 тоқсанына 2017-2021 жж. «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарларын орындау туралы ұсынылған есепті мәліметке қабылдау.
2. 2017-2021 жылдарға «Бұқтырма СЭС» АҚ (бизнес –жоспарымен) жоспарланған даму Жоспарларымен, (2017 жыл) алғашқы  күнтізбелік  жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ бюджетін бекіту.
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

2017 жылы 11 мамыр, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №7 11.05.2017ж.):

1. 2016 жылғы 2016- 2020 жылдарға «Буқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарларын орындау туралы ұсынылған есепті мәліметке қабылдау.

2. «Буқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов С.Н. лауазымдық айлақақы мөлшерінде 2016 жылғы 1 тоқсанға сыйақы төлеу.

Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

2017 жылы 30 наурыз, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №3 30.03.2017ж.):
1. Осы шешімнің қосымшасымен келісе отырып, "Бұқтырма СЭС" АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

2017 жылы 30 наурызда сағат 15-00 те мына мекенжай бойынша: Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтті. 
Қоғамның дауыс беруші акциялардың 100 % жиынтығына иелену, акциялардың жалпы санынан 90 % ұсынған акционердің 1 өкілі және 7 артықшылықты акционерлердің өзі, Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысатындардың тіркелуі аяқталған кезде қатысады және тіркелген. Ақырында, Заңның 45 бабы 1 тармағы және 13 бабтың 4 тармағының негізінде, 2017 жылы 30 наурызда болған Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртіп мәселелері бойынша шешім қабылдауға және қарауға құқылы.
Күн тәртіп мәселелері бойынша келесі шешімдер қабылданды:
1. Үш адам санынан «Бұқтырма СЭС» АҚ  есеп комиссиясының саны анықталды, оның мүшелері сайланды. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысындағы есеп комиссиясының мүшелеріне сыйақы төлемеу.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
2. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру нысандарын анықтау - ашық.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 8; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
3.«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының Төрағасы етіп – Абдрахманов Есен Маратовичті сайлау. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хатшысы етіп – Нечаева Оксана Николаевнаны сайлау.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 8; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
4. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:
1)  «Бұқтырма СЭС» АҚ есеп комиссиясының құрам санын анықтау, оның мүшелерін сайлау.
2) «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына күн тәртібін бекіту туралы.
3)  «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің айналым әрекеттерін және лауазымды тұлғасын, және олардың нәтижелерін қарау.
4) 2016 жылға  «Бұқтырма СЭС» АҚ  жылдық қаржы есебін бекіту туралы.
5) 2016 жылғы қаржы есебіндегі «Бұқтырма СЭС» АҚ  таза табыстарының бөлісу тәртібін бекіту туралы, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялар бойынша дивидендтер төлемі туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акция есебіндегі дивидендтер мөлшерін бекіту.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
5. 2016 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің айналым әрекеттері  болмағаны туралы ақпарат назарға алынды және оның лауазымды тұлғалары.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
6. 2016 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ ұсынылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар - жоқ.
7. 2016 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табыстарын бөлісудегі келесі тәртібін 2 975 136 358 (екі миллиард тоғыз жүз жетпіс бес миллион жүз отыз алты мың үш жүз елу сегіз) теңге мөлшерінде бекіту:
7.1. «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табыстарынан 100% дивидендтер төлеміне анықтау, сонымен қоса «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акцияларына - 2 677 624 767 (екі миллиард алты жүз жетпіс жеті миллион алты жүз жиырма төрт мың жеті жүз алпыс жеті) теңге, «Бұқтырма СЭС» АҚ артықшылық акцияларына - 297 511 591(екі жүз тоқсан жеті миллион бес жүз он бір мың бес жүз тоқсан бір) теңге;
7.2. 29.09.2016 жылдан «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімдері негізінде, 2016 жылғы 1 жарты жылдыққа «Бұқтырма СЭС» АҚ жұмыс нәтижелері бойынша жай акциялар бойынша анықталған төлем соммасы - 2 677 624 767 (екі миллиард алты жүз жетпіс жеті миллион алты жүз жиырма төрт мың жеті жүз алпыс жеті) теңге, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеміне  - 1 351 469 492 (бір миллиард үш жүз елу бір миллион төрт жүз алпыс тоғыз мың төрт жүз тоқсан екі) теңге, осы есеппен 1 326 155 275 (бір миллиард үш жүз елу бір миллион төрт жүз алпыс тоғыз мың төрт жүз тоқсан екі) теңге төленген болатын;
7.3. «Бұқтырма СЭС» АҚ артықшылық акциялар бойынша дивидендтер төлеуге 297 511 591 (екі жүз тоқсан жеті миллион бес жүз он бір мың бес жүз тоқсан бір) теңге жіберу.
7.4. «Бұқтырма СЭС» АҚ бір акция есебіндегі дивидендтер мөлшері 511,31 теңге соммасында анықтау.
7.5. «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акция бойынша дивидендтер төлемін («Бұқтырма СЭС» АҚ заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 070825, Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, банктік реквизиттері: БСН 961240000147, ЖСК  KZ586010151000070681, «Қазақстан Халық Банк» АҚ) акшалай түрде «Самрұқ – Энерго» АҚ банктік есепшотына аудару жолымен жүргізу.
7.6. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің басталатын күні 2017 жылы 31 наурыз және дивидендтер төлемінің аяқталатын күні – 2017 жылы 10 сәуірді анықтау.
7.7. Осы шешімнен шығарылған  барлық қажетті шараларды белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (Рубцов С.Н.) қабылдау.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 241 512; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.