Акционерлік қоғам

БҰҚТЫРМА

ГИДРОЭЛЕКТРСТАНЦИЯСЫ

"Самұрық - Энерго" АҚ - ы холдингіне кіреді

Акционерлер үшін «Бұқтырма СЭС»

АҚ барлық дауыс беру акцияларының иеленушісі «Самұрық – Энерго» АҚ акционерлерінің/акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері:

2016

«Бұқтырма СЭС» АҚ барлық дауыс беру акцияларының  иеленушісі «Самрұқ – Энерго» АҚ акционерлерінің/акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері

2016 жылы 15 қараша, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №23 15.11.2016ж.):
1. 2016 жылғы 3 тоқсанға «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичке сыйлықақы беру 1,0- коэффициентін белгілеу.
2. «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичке лауазымдық айлықақы мөлшерінде 2016 жылғы 3 тоқсанға сыйлықақы төлеу.
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

«Бұқтырма СЭС» АҚ барлық дауыс беру акцияларының  иеленушісі «Самрұқ – Энерго» АҚ акционерлерінің/акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері

2016 жылы 07 қараша, шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №22 07.11.2016ж.):
1.  2017-2021 жылдарға арналған «Бұқтырма СЭС» АҚ  беріліп отырған даму Жоспарын бекіту.
2. 2016 жылғы 9 айдың 2016-2020 жылдарға арналған «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарының орындалуы туралы  есепті мәлімет ретінде қабылдау.
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

«Бұқтырма СЭС» АҚ барлық дауыс беру акцияларының  иеленушісі «Самрұқ – Энерго» АҚ акционерлерінің/акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері

2016 жылы 29 қыркүйек сағат 15-00 те мына мекенжай бойынша: Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтті. 
Күн тәртіп мәселелері бойынша келесі шешімдер қабылданды:
1. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу үшін 3 (үш) адам санында есеп комиссиясын сайлау келесі құрамда: Попова Н.С.; Гуселетова М.Г.; Дорожан Т.В..
2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының есеп комиссия мүшелеріне сыйақы берілмейді.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» -жоқ.
3. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру нысанын анықтау –ашық.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 8; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
4.«Бұқтырма СЭС» АҚ кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы етіп – Абдрахманов Е.М. сайлау.
5. «Бұқтырма СЭС» АҚ кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы етіп – Нечаева О.Н. сайлау.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 8; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
6. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:
1) «Бұқтырма СЭС» АҚ сандық құрамын және санау комиссиясының өкілеттік мерзімін анықтау , оның мүшелерін сайлау .
2) «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
3) «Бұқтырма СЭС» АҚ 2016 жылдың бірінші жарты жылдығының қаржылық есептілігін бекіту. 
4) 2016 жылғы бірінші жарты жылдыққа «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табысының үлестiрiлу тәртібін бекіту, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтердiң төлемi туралы шешiм қабылдау және Қоғамның бiр жай акцияға есептеудегi дивидендтердiң өлшемiн бекiту.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» -жоқ.
7. 2016 жылғы бірінші жарты жылдық үшін «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржылық есептілігін бекіту.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» -жоқ.
8. 2016 жылғы бірінші жарты жылдықта «Бұқтырма СЭС» АҚ  келесі таза табысының үлестірілу тәртібін 1 473 504 736 (бір миллиард төрт жүз жетпіс үш миллион бес жүз төрт мың жеті жүз отыз алты) теңге мөлшерінде бекіту:
- 1 326 155 275 (бір миллиард үш жүз жиырма алты миллион жүз елу бес мың екі жүз жетпіс бес) теңге мөлшеріндегі таза табыстың бөлігін «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеміне жіберу;
- 147 349 461 (жүз қырық жеті миллион үш жүз қырық тоғыз мың төрт жүз алпыс бір) теңге мөлшеріндегі таза табыстың бөлігін «Бұқтырма СЭС» АҚ өкіміне қалдыру.
9.  «Бұқтырма СЭС» АҚ бір акция есебіндегі 253,24 теңге соммасында дивидендтер мөлшерін анықтау.
10. «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемін («Бұқтырма СЭС» АҚ,  заңды мекенжайы: ҚР, 070825, ШҚО, Зырян ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, банктік реквизиттері: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ БСН 961240000147, ЖСК  KZ586010151000070681) «Самрұқ-Энерго» АҚ банк есепшотына акшалай түрде аудару.
11. 2016 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржы есебін бекіткеннен кейін толығымен 2016 жылы қаржы- шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша артықшылық акция  төлемдерін жүзеге асыру.
12. Жай акция бойынша дивидендтер төлемдерінің  басталатын күні 2016 жылы 30 қыркүйекте  және дивидендтер төлемдерінің аяқталған күні -2016 жылы 7 қазанда анықтау;
13. Шығарылған нақты шешімдерден, «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (Рубцов С. Н.) белгіленген тәртіппен барлық қажетті шараларды қолдану.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
Анықтама үшін телефон: 8(72337)25178, 25164.

 

2016 жылы 09 қыркүйек, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №17 09.09.2016ж.):
1. 2016 жылдың 1-ші жарты жылдығында 2019-2020 жылдарға арналған «Бұқтырма ГЭС» АҚ даму жоспарын орындау жөніндегі ұсынылған есеп мәліметін қабылдау.
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

2016 жылы 10 тамыз, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №14 10.08.2016ж.):
1. Лауазымдық айлықақы мөлшерінен "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры С.Н. Рубцовқа 2016 жылдың 2 тоқсанның сыйлықақысын төлеу 
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

2016 жылы 29 шілде, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №7 11.04.2016ж.):
1.2016-2020 жылдардағы 2016 жылдың 1 тоқсанына «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарын орындау туралы ұсынылған есеп мәліметтерін қабылдау.
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

03.05.2016 жылы (№ 05/16 хаттама) «Самұрық – Энерго» АҚ директорлар  Кеңесімен келесі мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған болатын: 
«Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасын сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, оның өкілеттік мерзімін анықтау, сонымен қоса сыйақы төлеу және шығындарын өтеу үшін өз міндеттемелерін орындағаны туралы:  
1.«Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасы Салимжуаров Ғани Ғалиоллаұлының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату
2. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі етіп –«Самұрық – Энерго» АҚ «Бөлу және ЖЭК» Департаментінің «активтерді Басқару» бөлімінің бастығы  Дүйсенбекова Анар Ермекбаеваны сайлау.
3. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасы етіп Дүйсенбекова Анар Ермекбаеваны сайлау.
3. Избрать Дуйсенбекову Анар Ермекбаевну Председателем Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС».
4. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін – А. Е. Дүйсенбекованың өкілеттік мерзімін анықтау. 
5. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесіндегі өз міндеттерін орындау үшін А.Е.Дүйсенбекованың сыйақы және өтемақы шығындарын төлемеу.
6. «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, осы шешімді «Бұқтырма СЭС» АҚ  барлық қарапайым дауыс беруші акцияларын иеленген, акционерлердің шешімімен есептеу.
Дауыс беру нәтижелері: күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша директорлар Кеңесінің мүшелері бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

2016 жылы 11 сәуірде, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №7 11.04.2016ж.):
1. Лауазымдық айлықақы мөлшерінен "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры С.Н. Рубцовқа 2016 жылдың 1 тоқсанның сыйлықақысын төлеу 
2. Осы шешімнің қосымшасымен келісе отырып, "Бұқтырма СЭС" АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

2016 жылы 04 сәуірде, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №6 04.04.2016ж.):
1. 2015 жылдан 2015-2019 жылдарға арналған «Бұқтырма СЭС» АҚ даму жоспарының орындалуы туралы  ұсынылған есеп мәліметін қабылдау.
2. Есеппен түзетулерді ескере отырып,  2016-2020 жылдарға арналған «Бұқтырма СЭС» АҚ  ұсынылған даму жоспарын бекіту.
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

2016 жылы 28 наурызда сағат 15-00 те мына мекенжай бойынша: Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтті. 
Қоғамның дауыс беруші акциялардың 100 % жиынтығына иелену, акциялардың жалпы санынан 90 % ұсынған акционердің 1 өкілі және 7 артықшылықты акционерлердің өзі, Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысатындардың тіркелуі аяқталған кезде қатысады және тіркелген. Ақырында, Заңның 45 бабы 1 тармағы және 13 бабтың 4 тармағының негізінде, 2016 жылы 28 наурызда болған Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртіп мәселелері бойынша шешім қабылдауға және қарауға құқылы.

Күн тәртіп мәселелері бойынша келесі шешімдер қабылданды:

1. Үш адам санынан «Бұқтырма СЭС» АҚ  есеп комиссиясының саны анықталды , оның мүшелері сайланды.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
2. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру нысандарын анықтау - ашық.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 8; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
3. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының Төрағасы етіп –Сулейменова Алия Мухитовнаны сайлау. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хатшысы етіп – Нечаева Оксана Николаевнаны сайлау.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 8; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
4. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:
1)  «Бұқтырма СЭС» АҚ есеп комиссиясының құрам санын анықтау, оның мүшелерін сайлау.
2) «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына дауыс беру түрлерін анықтау туралы.
3) «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына хатшы мен төрағаны сайлау туралы.
4) «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына күн тәртібін бекіту туралы.
5)  «Бұқтырма СЭС» АҚ  акционерлердің айналым әрекеттерін және лауазымды тұлғасын, және олардың нәтижелерін қарау.
6) 2015 жылға  «Бұқтырма СЭС» АҚ  жылдық қаржы есебін бекіту туралы.
7) 2015 жылғы қаржы есебіндегі «Бұқтырма СЭС» АҚ  таза табыстарының бөлісу тәртібін бекіту туралы, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялар бойынша дивидендтер төлемі туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акция есебіндегі дивидендтер мөлшерін бекіту.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
5. 2015 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің айналым әрекеттері  болмағаны туралы ақпарат назарға алынды және оның лауазымды тұлғалары.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
6. 2015 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ аудиттелген жылдық қаржы есептілікті бекіту. Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар - жоқ.
7. 2015 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табыстарының бөлісудегі келесі тәртібін бекіту:
1) таза табыстардан 100%, 2 103 289 644 (екі миллиард жүз үш миллион екі жүз сексен тоғыз мың алты жүз қырық төрт ) теңге соммасында, соның ішінде «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акцияларына - 1 892 962 125 (бір миллиард сегіз жүз тоқсан екі миллион тоғыз жүз алпыс екі  мың жүз жиырма бес) теңге, «Бұқтырма СЭС» АҚ артықшылықты акцияларына - 210 327 519  (екі жүз он  миллион үш жүз жиырма жеті мың бес жүз он тоғыз) теңге, дивидендтер төлеміне анықтау;
2) жай акцияның төлеміне анықталған сомма - 1 892 962 125 (бір миллиард сегіз жүз тоқсан екі миллион тоғыз жүз алпыс екі жүз жиырма бес) теңге,«Бұқтырма СЭС» АҚ жай акция бойынша дивидендтер төлеміне -1 094 443 507 (бір миллиард тоқсан төрт миллион төрт жүз қырық үш  мың бес жүз жеті) теңге жіберу, 798 518 618 (жеті жүз тоқсан сегіз миллион бес жүз он сегіз мың алты жүз он сегіз) теңге есебімен, 16.10.2015 жылдан «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі негізінде 2015 жылы бірінші жарты жылдық үшін «Бұқтырма СЭС» АҚ жұмыс нәтижелері бойынша төленген болатын;
3) «Бұқтырма СЭС» АҚ артықшылық акциялар бойынша дивидендтер төлеміне 210 327 519 (екі жүз он миллион үш жүз жиырма жеті мың бес жүз он тоғыз) теңге жіберу.
4) «Бұқтырма СЭС» АҚ артықшылық және бір жай акциялар есебіне дивидендтер мөлшерін анықтау 361,47 теңгедегі соммада.
5) «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акция және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлемін акша түрінде жүргізу.
6) «Самрұқ-Энерго» банкінің есепшотына дивидендтер төлемдерінің 2016 жылы 29 наурызда бастапқы күнін және 2016 жылы 8 сәуірде-дивидендтер төлемдерінің аяқталған күнін анықтау.
7) «Бұқтырма СЭС» АҚ  Атқарушы органға белгіленген тәртіппен, нақты шешімнен туындалған барлық қажетті шараларды қабылдау.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 241 512; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.

 

2016 жылы 11 наурыз сәуірде, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №5 11.03.2016ж.):
2016 жылға қаржы шаруашылық қызметінің нәтижесі бойынша «Бұқтырма СЭС» АҚ жүзеге асырылған аудитті, аудиторлық ұйымды анықтау туралы, күн тәртіп мәселелер бойынша шешім қабылданды: ЖШС «ОстБизнес» тәуелсіз аудиторлық коспания» 2016 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ жүзеге асырылған аудитті, аудиторлық ұйымды анықтау.
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

2015

2015 жылы 25 желтоқсан шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №18 25.12.2015ж.):

1. «Бұқтырма СЭС» АҚ қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының ұсынылған Сызбанұсқасын бекіту. (№1Хаттама) 28.01.2015 жылдан «Самрұқ-Энерго» АҚ Басқармасымен бекітілген «Бұқтырма СЭС» АҚ қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының Сызбанұсқасына күш жұмсалғанын мойындау. Осы шешімнің іс-әрекетін 1 қаңтар 2016 жылы тарату.

2. Бекітілген штат санының негізінде, 2016 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ штаттық кестесін бекіту. Осы шешімнің іс-әрекетін 1 қаңтар 2016 жылы тарату.

3. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорының лауазымдық айлықақысының мөлшерін 1 қаңтар 2016 жылдан бастап анықтау.

4. 2015 жылдың 3 тоқсанына «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичті бекіту, сыйлықақы коэффициенті 1,0. «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичке лауазымдық айлықақы мөлшерінен 2015 жылдың 4 тоқсанына сыйлықақы төлеу.

Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

2015 жылы 23 желтоқсан шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №17 23.12.2015ж.):

1. 2016-2020 жылдарға арналған «Бұқтырма СЭС » АҚ ұсынылған даму Жоспарын бекіту

2. 2015-2019 жылдардағы 2015 жылдың 9 айға «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарын орындау туралы ұсынылған есеп мәліметтерін қабылдау.

Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

2015 жылы 16 қазанда сағат 15-00 те мына мекенжай бойынша: Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтті.

Күн тәртіп мәселелері бойынша келесі шешімдер қабылданды:

1. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру нысанын анықтау –ашық.

Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 8; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.

2. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы етіп – Сулейменова Алия Мухитовнаны сайлау. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы етіп – Нечаева Оксана Николаевнаны сайлау.

Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 8; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.

3. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:

1) Қоғамның сандық құрамы мен есеп комиссиясының өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау .

2) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру нысандарын анықтау.

3) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысын және төрағасын сайлау

4) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.

5) 2015 жылғы бірінші жарты жылдық үшін Қоғамның қаржылық есептілігін бекіту.

6) 2015 жылғы бірінші жарты жылдыққа Қоғамның таза табысының үлестiрiлу тәртібін бекіту, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтердiң төлемi туралы шешiм қабылдау және Қоғамның бiр жай акцияға есептеудегi дивидендтердiң өлшемiн бекiту.

Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» -жоқ.

4. 2015 жылғы бірінші жарты жылдықта «Бұқтырма СЭС» АҚ қоса берілген қаржылық есептілігін бекіту.

Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» -жоқ.

5. 2015 жылғы бірінші жарты жылдықта «Бұқтырма СЭС» АҚ келесі таза табысының үлестірілу тәртібін 887 242 231 (сегіз жүз сексен жеті миллион екі жүз қырық екі мың екі жүз отыз бір) теңге мөлшерінде бекіту:

1.1. 798 518 618 (жеті жүз тоқсан сегіз миллион бес жүз он сегіз мың алты жүз он сегіз) теңге мөлшеріндегі таза табыстың бөлігін «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеміне жіберу;

1.2. 88 723 613 (сексен сегіз миллион жеті жүз жиырма үш мың алты жүз он үш) теңге мөлшеріндегі таза табыстың бөлігін «Бұқтырма СЭС» АҚ өкіміне қалдыру.

2. «Бұқтырма СЭС» АҚ бір акция есебіндегі 152 (жүз елу екі) теңге 48 (қырық сегіз) тиын соммадағы дивидендтер мөлшерін анықтау.

3. «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемін («Бұқтырма СЭС» АҚ, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ банктік реквизиттері: БСН 961240000147, ЖСК KZ586010151000070681) «Самрұқ-Энерго» АҚ банк есепшотына акшалай түрде аудару.

4. 2015 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржылық есебін бекіткеннен кейін толығымен 2015 жылы

2015 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржы есебін бекіткеннен кейін толығымен 2015 жылы қаржы- шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша артықшылық акция төлемдерін жүзеге асыру.

5. Жай акция бойынша дивидендтер төлемдерінің басталатын күні 2015 жылы 19 қазанды және дивидендтер төлемдерінің аяқталған күні -2015 жылы 30 қазанды анықтау.

6. Шығарылған нақты шешімдерден, «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (Рубцов С. Н.) белгіленген тәртіппен барлық қажетті шараларды қабылдау,

Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.

Анықтама үшін телефон: 8(72337)25178, 25164.

2015 жылы 15 қазан, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №14 15.10.2015ж.):

1. 2015 жылдың 3 тоқсанына "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичке сыйақы коэффициентін белгілеу.

2. 2015 жылдың 3 тоқсанына "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры Рубцов С.Н. лауазымды айлықақы мөлшерінде сыйақы төлеу.

Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

2015 жылы 02 қазан, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №12 02.10.2015ж.):

1. 2015 жылдың 1-ші жарты жылдығында 2015-2019 жылдарға арналған «Бұқтырма ГЭС » АҚ даму жоспарын орындау жөніндегі ұсынылған есеп мәліметін қабылдау.

Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

2015 жылы 04 маусым, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №6 04.06.2015ж.):

2015-2019 жылдардағы 2015 жылдың 1 тоқсанына «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарын орындау туралы ұсынылған есеп мәліметтерін қабылдау.

Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

2015 жылы 15 мамыр, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №5 19.05.2015ж.):

1. «Бұқтырма СЭС» АҚ ұсынылған ұйымдық құрылымын бекіту.

2. 2015 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ ұсынылған штат кестесін бекіту.

Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

2015 жылы 28 сәуірде, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №4 28.04.2015ж.):

«Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесі туралы қолданыстағы Ержеге келесі өзгерістерді енгізу: «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесі туралы Ереженің барлық мәтіні бойынша «Президент», Президентке», «Президентті», «Президенпен» деген сөздерді «Директор», «Директорға», «Директорды», «Директормен» сөзіне сәйкес ауыстыру.

Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

2015 жылы 01 сәуірде, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №4 28.04.2015ж.):

2015 жылга каржы шаруашылык кызметшщ нзтижес1 бойынша «Бу-ктырма СЭС» АК, жузеге асырылган аудитп, аудиторлык .уйымды аныктау туралы, кун тэртш мэселелер бойынша шеш1М кабылданды: ЖШС «ОстБизнес» тэуелшз аудиторлык коспания» 2015 жылга «Буктырма СЭС» АК, жузеге асырылган аудитп, аудиторлык уйьшды аныктау.

Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

2015 жылы 01 сәуірде, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №3 01.04.2015ж.):

- ЖШС «ОстБизнес» тәуелсіз аудиторлық коспания» – 2015 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржы есептіліктің жүзеге асырылған аудит, аудиторлық ұйымдар анықталды.

Басқарманың отырысына қатысқандар: Саткалиев А.М., Ли В.К., Молдабаев К.Т., Максутов К.Б., Салимжуаров Г.Г., Шунаева С.А., Огай А.В., Ауэзова М.Ж..

Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

20.03.2015 жылдан «Самұрық-Энерго» АҚ директорлар Кеңесінің Шешімімен «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің сандық құрамы анықталды – 3(үш) адам, келесі құрамда «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесі сайланды;

1. Салимжуаров Гани Галиоллаулы – «СЭС және ЖКК, Өткізу және Бөлісу» «Самрұқ-Энерго» АҚ, Төраға;

2. Рубцов Сергей Николаевич - «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры;

3.Жакупов Алмас Аусыдыкович – «Экономика, өндірісті басқару және ұйымдастыру» Алматы университетінің энергетика және байланыс кафедра Меңгерушісі, тәуелсіз директор.

Мәжіліске қатысқандар: Бектемиров К.А., Лука Сутера, Спицин А.Т., Саткалиев А.М. .

Дауыс беру нәтижелері: күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша директорлар Кеңесінің мүшелері бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

2015 жылы 26 наурызда сағат 15-00 те мына мекенжай бойынша: Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтті.

Қоғамның дауыс беруші акциялардың 100 % жиынтығына иелену, акциялардың жалпы санынан 90 % ұсынған акционердің 1 өкілі және 12 артықшылықты акционерлердің өзі, Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысатындардың тіркелуі аяқталған кезде қатысады және тіркелген. Ақырында, Заңның 45 бабы 1 тармағы және 13 бабтың 4 тармағының негізінде , 2015 жылы 26 наурызда болған Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртіп мәселелері бойынша шешім қабылдауға және қарауға құқылы.

Күн тәртіп мәселелері бойынша келесі шешімдер қабылданды:

1. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру нысандарын анықтау - ашық.

Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 13; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.

2. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының Төрағасы етіп –Сулейменова Алия Мухитовнаны сайлау. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хатшысы етіп – Нечаева Оксана Николаевнаны сайлау.

Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 13; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.

3. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:

1) «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына дауыс беру түрлерін анықтау туралы.

2) «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына хатшы мен төрағаны сайлау туралы.

3) «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына күн тәртібін бекіту туралы.

4) 2014 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржы есебін бекіту туралы.

5) 2014 жылғы қаржы есебіндегі «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табыстарының бөлісу тәртібін бекіту туралы, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялар бойынша дивидендтер төлемі туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акция есебіндегі дивидендтер мөлшерін бекіту.

Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.

4. 2014 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ аудиттелген жылдық қаржы есептілікті бекіту.

Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар - жоқ.

5. 2014 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табыстарының бөлісудегі келесі тәртібін бекіту:

1) таза табыстардан 100%, 1 651 885 865 (бір миллиард алты жүз елу бір миллион сегіз жүз сексен бес мың сегіз жүз алпыс бес ) теңге соммасында, соның ішінде «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акцияларына - 1 486 698 414 (бір миллиард төрт жүз сексен алты миллион алты жүз тоқсан сегіз мың төрт жүз он төрт) теңге, «Бұқтырма СЭС» АҚ артықшылықты акцияларына - 165 187 451 (жүз алпыс бес миллион жүз сексен жеті мың төрт жүз елу бір) теңге, дивидендтер төлеміне анықтау;

2) жай акцияның төлеміне анықталған сомма - 1 486 698 414 (бір миллиард төрт жүз сексен алты миллион алты жүз тоқсан сегіз мың төрт жүз он төрт) теңге, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акция бойынша дивидендтер төлеміне -746 847 366 (жеті жүз қырық алты миллион сегіз жүз қырық жеті мың үш жүз алпыс алты) теңге жіберу, 739 851 048 (жеті жүз отыз тоғыз мың миллион сегіз жүз елу бір мың қырық сегіз) теңге есебімен, 29.09.2014 жылдан «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі негізінде 2014 жылы бірінші жарты жылдық үшін «Бұқтырма СЭС» АҚ жұмыс нәтижелері бойынша төленген болатын;

3) «Бұқтырма СЭС» АҚ артықшылық акциялар бойынша дивидендтер төлеміне 165 187 451 (жүз алпыс бес миллион жүз сексен жеті мың төрт жүз елу бір) теңге жіберу.

4) «Бұқтырма СЭС» АҚ артықшылық және бір жай акциялар есебіне дивидендтер мөлшерін анықтау 283,90 теңгедегі соммада.

5)«Бұқтырма СЭС» АҚ жай акция және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлемін акша түрінде жүргізу.

6) «Самрұқ-Энерго» банкінің есепшотына дивидендтер төлемдерінің 2015 жылы 27 наурызда бастапқы күнін және 2015 жылы 9 сәуірде-дивидендтер төлемдерінің аяқталған күнін анықтау.

7)«Бұқтырма СЭС» АҚ Атқарушы органға белгіленген тәртіппен, нақты шешімнен туындалған барлық қажетті шараларды қабылдау.

Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.

2015 жылы 04 наурызда, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №2 04.03.2015ж.):

- «Бұқтырма СЭС» АҚ Жарғысына келесі өзгерістерді енгізу: «Бұқтырма СЭС» АҚ Жарғысының барлық мәтіні бойынша «Президент», «Президенттің», «Президентке», «Президентпен», «Президентте» сөздерін «Директор», «Директордың», «Директорды», «Директормен», «Директорге» сәйкесетін сөзге ауыстыру.

Басқарманың отырысына қатысқандар: Саткалиев А.М., Ли В.К., Молдабаев К.Т., Максутов К.Б., Платонов С.В., Салимжуаров Г.Г., Шунаева С.А., Тютебаев С.С..

Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.2015 жылы 28 қаңтарда,
шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самұрық – Энерго» АҚ Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №1 28.01.2015ж.):

- 2015 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ штат кестесі бекітілген;

- «Бұқтырма СЭС» АҚ қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының сызбанұсқалары бекітілген;

- 22.04.2014 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен бекітілген, «Бұқтырма СЭС» АҚ еңбек төлемдерінің Сызбанұсқаларына жұмсалған күшті мойындау;

- «Бұқтырма СЭС» АҚ Президентінің лауазымдық айлықақы мөлшері бекітілген.

Басқарманың отырысына қатысқандар: Саткалиев А.М., Ли В.К., Молдабаев К.Т., Максутов К.Б., Платонов С.В., Салимжуаров Г.Г., Шунаева С.А., Тютебаев С.С..

Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.