Акционерлік қоғам

БҰҚТЫРМА

ГИДРОЭЛЕКТРСТАНЦИЯСЫ

"Самұрық - Энерго" АҚ - ы холдингіне кіреді

Акционерлер үшін

«Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімдері

Келесі мәселелер бойынша 24 қантар 2020 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен  шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-98 24.12.2020 ж.):
1. 2021 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің жұмыс Жоспарын бекіту.
2021 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ  директорлар Кеңесінің бекітілген жұмыс Жоспарымен келісе отырып, «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен қарастыру үшін  қажетті материалдарды уақытылы ұсынуды және тиісті дайындауды «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (С.Н. Рубцов) қамтамасыз етсін.

2. 2021 жылғы 1 наурызға дейін "Бұқтырма СЭС"АҚ директорлар Кеңесінің әрбір мүшелеріне және директорлар Кеңесінің қызметіне бағалау жүргізу.
"Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің және директорлар Кеңесінің әр мүшесінің қызметін бағалауды өз күшімен сауалнама жүргізу және сұхбаттасу жолымен жүргізу.
2021 жылдың 31 наурызынан кешіктірмей "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің және директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қызметін бағалау қорытындыларын қарау.

3. "Бұқтырма СЭС" АҚ банк-контрагенттеріне баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша лимиттерді белгілеу.
(№1-90 хаттама) 29.11.2019 жылдан «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің бекітілген шешімімен, «Бұқтырма СЭС» АҚ банк-контрагенттеріне баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша лимиттеріне күш жұмсау.
Осы шешімнен шыққан, қажетті шараларды белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (Рубцов С.Н.) қабылдасын.

 Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

Келесі мәселелер бойынша 25 қараша 2020 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен  шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-97 25.11.2020 ж.):

1. 2020 жылдың 9 айғы нәтижелері бойынша «Бұқтырма СЭС» АҚ қызметінің негізгі көрсеткішін орындау туралы есепті мәліметке қабылдау.

2. 2020 жылғы 3 тоқсанның тәуекелі бойынша «Бұқтырма СЭС» АҚ есебін бекіту.
3. Қызмет қортындылары бойынша «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржылық есептілігінің аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін анықтау:
2020 жылы - 1 255 000 (бір миллион екі жүз елу бес мың) теңге, ҚҚС-сыз;
2021 жылы – 1 320 000 (бір миллион үш жүз жиырма мың) теңге, ҚҚС-сыз;
2022 жылы - 1 405 000 (бір миллион төрт жүз бес мың) теңге, ҚҚС-сыз.
4.  Осы шешімнен шыққан, қажетті шараларды белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (Рубцов С.Н.) қабылдасын.
Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

Келесі мәселелер бойынша 19 қазан 2020 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен  шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-96 19.10.2020 ж.):
1. 2021  жылға тәуекел көрсеткішімен басқару бойынша іс-шаралар жоспарын тәуекелдер тіркелімін, тәуекелдер картасын, негізгі тәуекелдер көрсеткішін, сонымен қоса, «Бұқтырма СЭС» АҚ әрбір тәуекел көрсеткішіне қатысты толеранттылық деңгейде бекіту.
2. 2021 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ тәуекел – тәбетін бекіту .
Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

Келесі мәселелер бойынша 01 қыркүйек 2020 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен  шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-95 01.09.2020 ж.):
1. 2020 жылғы бірінші жарты жылдықтың «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржы есептілігін алдын-ала бекіту.
Ағымдағы жылдың бірінші жарты жылдық қызметінің қаржы – шаруашылық нәтижелері бойынша Қоғамда залал 604 084 255 тенге (алты жүз төрт миллион сексен төрт мың екі жүз елу бес) тенге мөлшерінде қалыптасты, осыған байланысты акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына ұсыну, Қоғамның таза табысын бөлісу және 2020 жылдың бірінші жарты жылдыққа Қоғамның бір жай акция есебінде дивидендтер мөлшерін бекітуді жүргізбеу.
2. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына шақыру 01 қараша 2020 жылы 16 сағат 00 минут мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушы тұлғалардың тіркелу уақытын анықтау 15 сағат 30 минут. 
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қайта болатын күнін анықтау – 02 қараша 2020 жылы.
Осы шешімнің анықталған 6 тармағындағы акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібімен, осы шешімнің 1 тармағында көрсетілген «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің қайта болатын кезектен тыс жалпы жиналысының  уақытын анықтау – 16 сағат 00 минут.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің қайта болатын жылдық жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың тіркелу уақытын анықтау – 15 сағат 30 минут.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін қалыптастыру:
2.1. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2.2. 2020 жылдың бірінші жарты жылдығына «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржылық есептілікті бекіту туралы.
2.3. 2020 жылдың бірінші жарты жылдығына «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табыстарының бөлісу тәртібін бекіту туралы, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді (төлемеу) төлеу туралы шешімдерді қабылдау және «Бұқтырма СЭС» АҚ бір жай акция есебінде дивидендтер мөлшерін бекіту.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және оған дауыс беруге  құқығы бар акционерлердің тізімдерін құрайтын күнді анықтау – 15 қыркүйек 2020 жылы.
3. 2020 жылдың 6 айғы нәтижелері бойынша «Бұқтырма СЭС» АҚ қызметінің негізгі көрсеткішін орындау туралы есепті мәліметке қабылдау.
4. 2020 жылғы 2 тоқсанның тәуекелі бойынша «Бұқтырма СЭС» АҚ есебін бекіту. 
5. «Бұқтырма СЭС» АҚ қазынашылық портфелінің негізгі параметрлерін бекіту.
6. Осы шешімнен шыққан, қажетті шараларды белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (Рубцов С.Н.) қабылдау.
Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

Келесі мәселелер бойынша 29 мамыр 2020 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен  шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-94 29.05.2020 ж.):

1. 2020 жылдың 1 тоқсанғы «Бұқтырма СЭС» АҚ тәуекелдерін басқару бойынша есепті бекіту.                                                                      
2. 2020 жылдың 1 тоқсанғы нәтижелер бойынша «Бұқтырма СЭС» АҚ қызметінің түйінді көрсеткіштерін орындау туралы есепті мәліметке қабылдау. 
3. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесі мүшелерінің  сабақтастығын жоспарлау бойынша Нұсқаулықты бекіту.
Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

Келесі мәселелер бойынша 30 наурыз 2020 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен  шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-93 30.03.2020 ж.):
1.Осы шешімнің қосымшасымен келісе отырып 2019 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің жұмысы туралы есепті мәліметке қабылдау.
2. Осы шешімнің қосымшасымен келісе отырып, 2019 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің жұмысы туралы есепті мәліметке қабылдау.
Барлық мүдделі адамдар мен акционерлер үшін, «Бұқтырма СЭС» АҚ веб-сайтына 2019 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің жұмысы туралы есепті орналастыруды «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (Рубцов С.Н.) қамтамассыз ету. 
3. Осы шешімнің қосымшасымен келісе отырып, 2019  жылғы  корпоративтік басқару Кодексінің ережелері мен принциптерін сақтауы/сақтамауы  туралы «Бұқтырма СЭС» АҚ есепті мәліметке қабылдау.
Барлық мүдделі адамдар мен акционерлер үшін, «Бұқтырма СЭС» АҚ веб-сайтына 2019 жылғы корпоративтік басқару Кодексінің ережелері мен принциптерін сақтауы/сақтамауы туралы директорлар Кеңесімен қабылданған  мәліметке «Бұқтырма СЭС» АҚ есебін  орналастыруды «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (Рубцов С.Н.) қамтамассыз ету. 
4. Осы шешімнің қосымшасымен келісе отырып, 2019 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімі мен жұмыс жоспарын орындау туралы есепті мәліметке қабылдау.                                                        
Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

Келесі мәселелер бойынша 27 ақпан 2020 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен  шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-92 27.02.2020 ж.):

1. 2019 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржылық есептілігін алдын- ала бекіту. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына бекітуге 2019 жылдың «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржылық есептілігін ұсыну.
2019 жылдың өткен қаржылық «Бұқтырма СЭС» АҚ  таза табыстарын бөлісудің келесі тәртібін акционерлердің жылдық жалпы жиналысында ұсыну, «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржы-шаруашылық қызмет нәтижелеріне байланысты таза кіріс 2 922 224 515 (екі миллиард тоғыз жүз жиырма екі миллион екі жүз жиырма төрт мың бес жүз он бес) теңге мөлшерінде қалыптасты:
1) «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табыстан 100% дивидендтер төлеміне, соның ішінде «Бұқтырма СЭС» АҚ қарапайым акцияларына - 2 630 004 072 (екі миллиард алты жүз отыз миллион төрт мың жетпіс екі) теңгені, «Бұқтырма СЭС» АҚ артықшылық акцияларына - 292 220 443 (екі жүз тоқсан екі миллион екі жүз жиырма мың төрт жүз қырық үш) теңгені анықтау;
2) 26.09.2019 ж. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі негізінде, қарапайым акция бойынша анықталған төлем соммасы - 2 630 004 072 (екі миллиард алты жүз отыз миллион төрт мың жетпіс екі) теңгеден, «Бұқтырма СЭС» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеміне  -  1 373 311 441 (бір миллиард үш жүз жетпіс үш миллион үш жүз он бір мың төрт жүз қырық бір)  теңгені жіберу, бұл 1 256 692 631 (бір миллиард екі жүз елу алты миллион алты жүз тоқсан екі мың алты жүз отыз бір) теңге есебімен 2019 жылы бірінші жарты жылдыққа «Бұқтырма СЭС» АҚ жұмыстарының нәтижелері бойынша төленген болатын.
3)  «Бұқтырма СЭС» АҚ артықшылық акциялар бойынша дивидендтер төлеміне 292 220 443 (екі жүз тоқсан екі миллион екі жүз жиырма мың төрт жүз қырық үш) тенгені жіберу.
Бір акция есебінде 2019 жылғы келесі дивидендтер мөлшері 502,22 теңгені анықтап «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жиналысына ұсыну.

2. 2019 жылдың қорытындысы бойынша «Бұқтырма СЭС» АҚ қызметінің негізгі көрсеткішін орындау туралы есепті мәліметке қабылдау.

3. 2019 жылдың 4 тоқсанына «Бұқтырма СЭС» АҚ тәуекелдерді басқару бойынша есепті бекіту.

4. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысына шақыру 2020 жылы 23 сәуірде 16 сағат 00 минут мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың тіркелу уақытын анықтау – 15сағат 30 минут.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қайта өткізілетін күнін анықтау – 24 сәуір 2020 жылы. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақытын анықтау – 16.00 сағат жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша, сол күн тәртібімен. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың қайта тіркелу уақытын анықтау – 15сағат 30 минут.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық  жалпы жиналысының келесі күн тәртібін қалыптастыру:
1. «Бұқтырма СЭС» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын анықтау туралы, оның мүшелерін сайлау.
2. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
3. «Бұқтырма СЭС» АҚ  акционерлерінің айналым әрекеттерін және лауазымды тұлғасын және олардың нәтижелерін қарау.
4. 2019 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
5. 2019 жылдың қаржылық есептілігіне «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табыстарының бөлісу тәртібін бекіту туралы, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемі туралы шешімдерді қабылдау және «Бұқтырма СЭС» АҚ бір жай акция есебінде дивидендтер мөлшерін бекіту.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және оған дауыс беруге  құқығы бар акционерлердің тізімдерін құрайтын күнді анықтау – 13 сәуір 2020 жылы.

5. 2019 жылы жүргізілген жұмыстардың нәтижелері туралы «Бұқтырма СЭС» АҚ омбудсменнің есебін мәліметке қабылдау. 2020 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ омбудсменнің жұмыс Жоспарын бекіту.

6. 2019 жылы 01 қарашадан бастап «Бұқтырма СЭС» АҚ корпоративтік хатшының функцияларын  орындаушы  Е.С.Естиярдың, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату.
«Бұқтырма СЭС» АҚ Корпоративтік хатшысы етіп К.Д.Джамбулованы тағайындау. К.Д. Джамбулова «Бұқтырма СЭС» АҚ Корпоративтік хатшының өкілеттік мерзімін анықтау – 3 (үш) жыл. К.Д.Джамбулова «Бұқтырма СЭС» АҚ Корпоративтік хатшыға ай сайынғы сыйақыны 157482(жүз елу жеті мың төрт жүз сексен екі) теңге мөлшерінде салықтарды ұстағанға дейін анықтау. К.Д. Джамбулованың шығуына байланысты (жол жүру, тұру, тәуліктік) іссапарлық шығындарды және «Бұқтырма СЭС» АҚ ішкі құжаттарымен қарастырылған, оларға растайтын құжаттарды ұсыну бойынша өтеу.
К.Д. Джамбуловаға дислокация орнын анықтау (Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасының орналасқан жері бойынша) Нұр-Сұлтан қаласының  «Самрұқ – Энергия» АҚ  кеңсесі.
«Казгидротехэнерго» ЖШС Байқаушы кеңесінің хатшысы және «Шүльбі СЭС» АҚ,  «Өскемен СЭС» АҚ ДК корпоративтік хатшының функцияларын орындауға К.Д. Джамбуловаға келісім беру. 
Осы шешіммен қарастырылған шарттарға сәйкес «Бұқтырма СЭС» АҚ корпоративтік хатшының функцияларын орындау бойынша өтелмелі қызмет көрсету шарты, «Бұқтырма СЭС» АҚ директорына «Бұқтырма СЭС» АҚ атынан К.Д. Джамбулованың қол қоюын тапсыру.

7. белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (Рубцов С.Н.) осы шешімнен шығарылған қажетті шараларды қабылдау.

8. Жаңа редакцияға «Бұқтырма СЭС» АҚ  ұсынылған Есеп саясатын бекіту.
2016 жылы 26 тамыздан  (№1-68 хаттама) «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген «Бұқтырма СЭС» АҚ Есеп саясатына жұмсалған күшті мойындау.

9. Анықталған тәуекелдердің нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлықты азайту бойынша іс-шаралар Жоспарын бекіту.

10. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің әрбір мүшелеріне және директорлар Кеңесінің қызметіне бағалау жүргізу 2020 жылдың 1 наурызына дейін. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің әрбір мүшелеріне және директорлар Кеңесінің қызметіне бағалауды сұхбаттасу және сауалнама жолымен өз күшімен жүргізу. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің әрбір мүшелерінің және директорлар Кеңесінің қызметінің бағалауларының нәтижелерін 2020 жылдың 31 наурызынан кешіктірмей қарау.

11. 2020 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің жұмыс Жоспарын бекіту. 2020жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің бекітілген жұмыс Жоспарымен келісе отырып, «Бұқтырма СЭС» АҚ директорына «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен оларды қарау үшін қажетті материалдарды уақытында ұсыну және тиісті дайындығын амтамассыз ету.

 Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.