Акционерлік қоғам

БҰҚТЫРМА

ГИДРОЭЛЕКТРСТАНЦИЯСЫ

"Самұрық - Энерго" АҚ - ы холдингіне кіреді

Акционерлер үшін «Бұқтырма СЭС»

«Бұқтырма СЭС» АҚ барлық дауыс беру акцияларының иеленушісі «Самрұқ – Энерго» АҚ акционерлерінің/акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері


29.06.2021ж., шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №17):
1.  Реттеу есебімен 2021-2025жж. “Бұқтырма СЭС “АҚ       жоспарланған даму Жоспарымен, (2021жыл) бірінші күнтізбелік жылға “Бұқтырма СЭС” АҚ бюджетті бекіту.   “Бұқтырма СЭС”АҚ директорына белгіленген тәртіппен, осы шығарылған шешімнен қажетті шараларды қабылдау.                                   
2. 2021 жылдың 1тоқсанына “Бұқтырма СЭС” АҚ    директоры Рубцов Сергей Николаевичке сыйақы 1,0 коэффициентін белгілеу. “Бұқтырма СЭС” АҚ директоры Рубцов С.Н. лауазымдық жалақы мөлшерінде   2021 жылдың 1тоқсанына сыйақы төлеу.                     
3. Осы шешім “Акционерлік қоғам туралы”Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, “ Бұқтырма СЭС”АҚ барлық қарапайым дауыс беру акцияларымен иеленген акционерлердің шешімі болып табылады. 

 

02.06.2021ж., шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №15):
1. 2020 жылғы  2020-2024 жылдарға «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарын орындау жөніндегі есепті мәліметке қабылдау.
2. 2021 жылғы 1 тоқсанға 2021-2025 жылдарға «Бұқтырма СЭС» АҚ даму Жоспарын орындау жөніндегі есепті мәліметке қабылдау.

 

22.04.2021 жылы сағат 16-00 те мына мекенжай бойынша: Шығыс Қазақстан облысы, ауданы Алтай, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтті. 
Күн тәртіп мәселелері бойынша келесі шешімдер қабылданды:
1. Үш адам санынан «Бұқтырма СЭС» АҚ  есеп комиссиясының саны анықталды , оның мүшелері сайланды.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
2. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру нысандарын анықтау - ашық.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 8; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
3. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының Төрағасы етіп – Мизамбаеву Динару Максутовну сайлау. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хатшысы етіп – Джамбулов Қайрат Дуйсековичті сайлау.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 8; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
4. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекіту:
1). «Бұқтырма СЭС» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын анықтау, оның мүшелерін сайлау туралы.
2). «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
3). «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің қызметі және олардың лауазымды тұлғасының өтініштері туралы және олардың нәтижелерін қарау.                                                              
4).  2020 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
5). Есептік қаржылық 2020 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табыстарының бөлісу тәртібін бекіту туралы, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемі туралы шешімдерді қабылдау және «Бұқтырма СЭС» АҚ бір жай акция есебінде дивидендтер мөлшерін бекіту.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
5. 2020 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің айналым әрекеттері  болмағаны туралы ақпарат назарға алынды және оның лауазымды тұлғалары.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.
6. 2020 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ аудиттелген жылдық қаржы есептілікті бекіту.
Дауыс беру нәтижелері: «ия» - 5 236 780; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар - жоқ.
7. 2020 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табысын бөлудің келесі тәртібін 911 442 655 (тоғыз жүз он бір миллион төрт жүз қырық екі мың алты жүз елу бес)  теңге мөлшерінде бекіту:
7.1.  таза табыстың 100% дивидендтер төлеміне анықтау, соның ішінде Қоғамның жай акциясына - 820 299 016 (сегіз жүз жиырма миллион екі жүз тоқсан тоғыз мың он алты) теңге, Қоғамның артықшылық акциясына - 91 143 639 (тоқсан бір миллион бір жүз қырық үш мың алты жүз отыз тоғыз) теңге;
Соммасы 156,64 теңгені «Бұқтырма СЭС» АҚ бір акция есебінде дивидендтер мөлшерін анықтау.
«Бұқтырма СЭС» АҚ жай акция бойынша дивидендтерді төлеу («Бұқтырма СЭС» АҚ, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 070825, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, банктік реквизиттері:   «Қазақстан Халық Банкі» АҚ БСН 961240000147, ИИК KZ586010151000070681) ақшалай түрде «Самрұқ-Энерго» АҚ  банктік шотына аудару.
Жай акция бойынша дивидендтерді төлеуді 26 сәуір 2021 жылдан бастап және 30 сәуір 2021 жылы – дивидендтердің төлемін аяқтау күнін анықтау.
Осы шешімнен шығарылған барлық қажетті шараларды белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов С.Н. қабылдау.

 

07.04.2021ж., шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №9):
1. «Бұқтырма СЭС» АҚ қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының схемасын бекіту.
2.   Жалпы штат саны 10 бірлік құрамында «Бұқтырма СЭС» АҚ штаттық кестесін бекіту.      
3. «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарманың 15.01.2020 жылдан (№1 хаттама) бекітілген шешімімен, «Бұқтырма СЭС» АҚ  қызметкерлерінің лауазымдық жалақысының схемасы 1 қаңтар 2021 жылдан бастап күшіне енсін.
4. "Бұқтырма СЭС"АҚ қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының схемасы және штаттық кестесі 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енгізілсін.
5. 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап "Бұқтырма СЭС" АҚ директорына лауазымдық жалақыны белгілеу. "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы осы шешіммен белгіленген шарттарға сәйкес "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры С. Н.Рубцовпен еңбек шартына қосымша келісімге қол қою бойынша қажетті шараларды қабылдау.
6. "Бұқтырма СЭС" АҚ Директоры белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдау. 
7. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 бабына сәйкес «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беретін акцияларына ие акционердің шешімі болып табылады.
Дауыс беру қорытындысы: күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша басқарма мүшелері бірауыздан "ИЯ" дауыс берді.    

 

16.02.2021 жылы "Самұрық-Энерго" АҚ  директорлар Кеңесімен - "Бұқтырма СЭС" АҚ акционерінің органымен осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар келесі мәселелер бойынша қаралды және шешім қабылданды: (16.02.2021 ж. № 02/21 хаттама):
1. "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің құрамы 3 (үш) адам болып белгіленсін.
2. "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің мүшелері болып келесі тұлғалар сайлансын:
- Барбасов Бахтияр Бахитович – «Самұрық –Энерго» АҚ өкілі»;
- Рубцов Сергей Николаевич – «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры;
- Жакупов Алмас Аусыдыкович – тәуелсіз директор.
3.  «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасы етіп Барбасов Бахтияр Бахитовичті сайлау.
4. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін анықтау – 3(үш) жыл.
5. Б.Б. Барбасовқа, С. Н. Рубцовқа "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің мүшелері ретінде өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және өтемақы төленбесін.
6. "Бұқтырма СЭС" АҚ тәуелсіз директоры А. А. Жакуповқа өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылардың және шығындар өтемінің келесі мөлшерін анықтау:
1) жылдық белгіленген сыйақы мөлшері – 702 000 (жеті жүз екі мың) теңге (салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді ұстағаннан кейін);
2) "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің әрбір күндізгі отырысына қатысқаны үшін қосымша сыйақы-58 500 (елу сегіз мың бес жүз) теңге (салық және басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін).
7. Іссапар шығыстарын, жылдық және қосымша сыйақыны төлеу тәртібі анықталды.
6. "Бұқтырма СЭС" АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасына Тәуелсіз директормен, "Бұқтырма СЭС"АҚ  директорлар Кеңесінің мүшесі А. А. Жакуповпен шарт жасау.
8. Осы шешім "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес "Бұқтырма СЭС"АҚ  Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
9. Осы шешім 1 сәуір 2021 жылдан бастап күшіне енеді.

Дауыс беру қорытындысы: күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша бірауыздан "ИЯ" деп дауыс берді.

 

14.01.2021ж. шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №34):
1. 2020 жылдың 4 тоқсанына «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичке  сыйлықақы коэффициенті – 1,0 белгілеу. Лауазымдық айлықақы мөлшерінде 2020 жылдың 4 тоқсанына сыйақы төлеу
2. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беру акцияларын иеленген акционерлердің шешімі болып табылады. 
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.  

 

 

 

Мұрағат

2020 жыл

2019 жыл

2018 жыл

2017 жыл

2016 жыл

2015 жыл