Акционерлік қоғам

БҰҚТЫРМА

ГИДРОЭЛЕКТРСТАНЦИЯСЫ

"Самұрық - Энерго" АҚ - ы холдингіне кіреді

Акционерлер үшін «Бұқтырма СЭС»

«Бұқтырма СЭС» АҚ барлық дауыс беру акцияларының  иеленушісі «Самрұқ – Энерго» АҚ акционерлерінің/акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері

2020 жылы 24  ақпан, шешімді қабылдауға құқығы бар, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №1):
1. 2020 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ штаттық кестесін бекіту және оны 1 қаңтар 2020 жылдан бастап қолданысқа енгізу. 26 желтоқсан 2018 жылдан (№29 хатама") «Самрұқ-Энерго» АҚ Басқармасымен бекітілген «Бұқтырма СЭС» АҚ штаттық  кестесін 1 қаңтар 2020 жылдан бастап күші жойылған деп танылсын. 
2.  «Бұқтырма СЭС» АҚ қызметкерлерінің лауазымдық  жалақыларының Схемасын бекіту және оны 1 қаңтар 2020 жылдан бастап қолданысқа енгізу. (№29 хаттама) 26.12.2018 жылдан "Самрұқ-Энерго" АҚ  Басқармасының шешімімен бекітілген, «Бұқтырма СЭС» АҚ қызметкерлерінің  лауазымдық жалақыларының Схемасына 1 қаңтар 2020 жылдан бастап күш жұмсау.
3.  01.01.2020 жылдан бастап «Бұқтырма СЭС» АҚ директорына  лауазымдық жалақыны анықтау. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы (Барбасов Б.Б.) қажетті шаралар, сонымен қоса, осы шешіммен анықталған шарттарына сәйкес,  «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичпен еңбек шартына қосымша келісіммен қол қою бойынша қабылдау.
4. 2019 жылдың 4 тоқсанына «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры Рубцов Сергей Николаевичке 1,0- сыйақы коэффициентін белгілеу. Лауазымдық айлық мөлшерінде 2019 жылдың 4 тоқсанына сыйақыны төлеу. 
5. Белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС»АҚ директорына  осы шешімнен шығарылған қажетті шараларды қабылдау.
6. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беру акцияларын иеленген акционерлердің акционерлердің шешімі болып табылады.
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

«Бұқтырма СЭС» АҚ барлық дауыс беру акцияларының  иеленушісі «Самрұқ – Энерго» АҚ акционерлерінің/акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері

2020 жылы 30  қантар, шешімді қабылдауға құқығы бар,   «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің органымен – «Самрұқ – Энерго» АҚ  Басқармасымен мына мәселелер бойынша шешім қабылданған және қаралған (Қаулы №2 30.01.2020 ж.):

1. 2020-2024 жылдардағы түзетулер есебімен «Бұқтырма СЭС» АҚ жоспарланған даму Жоспарымен, 2020 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ бюджетін бекіту.
2. Белгіленген тәртіппен «Бұқтырма СЭС»АҚ директорына  осы шешімнен шығарылған қажетті шараларды қабылдау.
3. Осы шешім «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республика Заңының 35 бабына сәйкес, «Бұқтырма СЭС» АҚ барлық қарапайым дауыс беру акцияларын иеленген акционерлердің акционерлердің шешімі болып табылады.
Дауыс беру қорытындысы: Басқарма мүшелері күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.     

   

 

Мұрағат

2019 жыл

2018 жыл

2017 жыл

2016 жыл

2015 жыл