Акционерлік қоғам

БҰҚТЫРМА

ГИДРОЭЛЕКТРСТАНЦИЯСЫ

"Самұрық - Энерго" АҚ - ы холдингіне кіреді

Акционерлер үшін

«Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімдері

Келесі мәселелер бойынша 04.08.2022 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен  шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-13 04.08.2022 ж.):
1. 2022 жылғы 2-тоқсандағы негізгі тәуекелдерді сипаттай және талдай отырып, сондай-ақ "Бұқтырма СЭС" АҚ-ның тәуекелдерді азайту жөніндегі жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтермен тәуекелдерді басқару жөніндегі Есепті бекіту .
2. 2022 жылдың 1 жарты жылдық қорытындысы бойынша "Бұқтырма СЭС" АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы жөнінде  Есепті мәліметке қабылдау.
3. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына шақыру 27 қыркүйек 2022 жылы 11 сағат 00 минут мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушы тұлғалардың тіркелу уақытын анықтау 10 сағат 30 минут.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қайта болатын күнін анықтау – 28 қыркүйек 2022 жылы.
Осы шешімнің анықталған 6 тармағындағы акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібімен, осы шешімнің 1 тармағында көрсетілген «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің қайта болатын кезектен тыс жалпы жиналысының  уақытын анықтау – 11 сағат 00 минут.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің қайта болатын кезектен тыс жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың тіркелу уақытын анықтау – 10 сағат 30 минут.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін қалыптастыру:
1) «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;
2) 2020 жылдың бірінші жарты жылдығына «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржылық есептілікті бекіту туралы;
3) 2022 жылдың бірінші жарты жылдығына «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табыстарының бөлісу тәртібін бекіту туралы, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімдерді қабылдау және «Бұқтырма СЭС» АҚ бір жай акция есебінде дивидендтер мөлшерін бекіту.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс  жалпы жиналысына қатысуға және оған дауыс беруге  құқығы бар акционерлердің тізімдерін құрайтын күнді анықтау – 13 қыркүйек 2022 жылы.
4. 2022 жылғы бірінші жарты жылдықтың «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржы есептілігін алдын-ала бекіту.
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына бекітуге «Бұқтырма СЭС» АҚ 2022 жылғы бірінші жарты жылдық қаржылық есептілігін ұсыну.
"Бұқтырма СЭС" АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары бойынша 1 709 606 754 (бір миллиард жеті жүз тоғыз миллион алты жүз алты мың жеті жүз елу төрт) теңге мөлшерінде таза табыс қалыптасқанына байланысты, 2022 жылдың бірінші жартыжылдығындағы "Бұқтырма СЭС" АҚ таза табысын бөлудің келесі тәртібін Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына ұсыну:
1) «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеміне таза табыс бөлігі мөлшерінде 1 646 721 968 (бір миллиард алты жүз қырық алты миллион жеті жүз жиырма бір мың  тоғыз жүз алпыс сегіз) теңгені жіберу;
2) «Бұқтырма СЭС» АҚ өкіміне таза табыс бөлігі мөлшерінде 62 884 786 (алпыс екі миллион сегіз жүз сексен төрт мың жеті жүз сексен алты)  теңгені қалдыру.
Бұқтырма СЭС" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына 2022 жылдың бірінші жарты жылдығындағы дивидендтің келесі мөлшерін бір акцияға шаққанда, атап айтқанда 108,07 теңге етіп белгілеп ұсыну.
5. «Бұқтырма СЭС» АҚ 2023 жылға тәуекелдер тіркелімін, тәуекелдер картасы, негізгі тәуекелдер көрсеткішін, «Бұқтырма СЭС» АҚ тәуекел көрсеткішімен басқару бойынша іс-шаралар жоспарын, көрсетілген әрбір тәуекел көрсеткішіне қатысты толеранттылық деңгейде бекіту.
6. 2023 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ тәуекел-тәбетін бекіту.
7. Осы шешімнен шығарылған барлық қажетті шараларды «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (Рубцов С.Н.) қабылдау.
Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

Келесі мәселелер бойынша 29.06.2022 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен  шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-112 29.06.2022 ж.):
1."Бұқтырма СЭС" АҚ мүліктік кешенін жалға алу (концессия) шартына 1997 жылғы 26 маусымдағы № 4 "Казцинк" ЖШС-мен "Бұқтырма СЭС" АҚ міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайтатын ірі мәміле және мәміле ретінде қосымша келісім жасау.
2.Осы Қосымша келісім 2022 жылғы 26 маусымда күшіне енеді.
3."Бұқтырма СЭС" АҚ директоры С. Н.Рубцов Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті саланың уәкілетті органына үшінші тұлғалардың құқықтарымен "Бұқтырма СЭС" АҚ - ның стратегиялық объектісі-мүліктік кешеніне ауыртпалық салуға рұқсат алу үшін құжаттарды жолдау, сондай-ақ осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдауды қамтамасыз ету.

Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

Келесі мәселелер бойынша 05.05. 2022 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен  шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-111 05.05.2022 ж.):
1. Негізгі тәуекелдердің сипаттамасы мен талдауы, сондай-ақ «Бұқтырма СЭС» АҚ тәуекелдерін 2022 жылдың 1-тоқсанына барынша азайту жөніндегі жоспарлар мен бағдарламаларды іске асыру туралы ақпарат көрсетілген Тәуекелдерді басқару жөніндегі есеп бекітілсін.
2. 2022 жылдың 1 жарты жылдық нәтижелері бойынша «Бұқтырма СЭС» АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есепті мәліметке қабылдау.
3. «Бұқтырма СЭС» АҚ банктер - контрагенттеріне баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша лимиттерді бекіту. Бекітілген (№1-105 хаттама) 18.10.2021 жылдан «Бұқтырма СЭС» АҚ  директорлар Кеңесінің шешімімен, «Бұқтырма СЭС» банктер - контрагенттеріне баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша жұмсалған лимиттерді мойындау.
4."Бұқтырма СЭС" АҚ Директоры белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдау.

 

Келесі мәселелер бойынша 28.04. 2022 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен  шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-110 28.04.2022 ж.):
1. 2021 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржылық есептілігін алдын-ала бекіту. 
Акцонерлердің жылдық жалпы жиналысына 2021 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржылық есептілігін ұсыну.
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына 2021 жылдың қаржылық-шаруашылық қызметінің қорытындылары бойынша 2021 жылы "Бұқтырма СЭС" АҚ3 109 917 104 (үш миллиарда жүз тоғыз миллион тоғыз жүз он жеті  мың жүз төрт) тенге мөлшерінде таза табыс қалыптасқанына байланысты "Бұқтырма СЭС" АҚ-ның таза табысын бөлудің келесі тәртібін ұсыну:

  1. таза табыстан 100% дивидендтер төлеуге, оның ішінде Қоғамның  жай акцияларына – 2 898 526 050 (екі миллиард сегіз жүз тоқсан сегіз миллион бес жүз жиырма алты мың елу) теңге, Қоғамның артықшылықты акцияларына – 211 391 054 (екі жүз он бір миллион үш жүз тоқсан бір мың  елу төрт) тенге белгіленсін.
  2. Анықталған төлемге  жай акция бойынша соммасы-2 898 526 050 (екі миллиард  сегіз жүз тоқсан сегіз миллион бес жүз жиырма алты мың  елу) тенгені, Қоғам акционерлерінің 2021 жылғы 23 қыркүйектегі кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі негізінде (№2 хаттама); Қоғамның жай акциясы бойынша дивидендтер төлеміне - осы есеппен 1 380 954 903 (бір миллиард үш жүз сексен миллион тоғыз жүз елу төрт мың тоғыз жүз үш мың) тенге, 2021 жылғы бірінші жарты жылдық үшін Қоғамның жұмыс нәтижелері бойыншы төленген болатын, 1 517 571 147 (бір миллиард бес жүз он  миллион бес жүз жетпіс бір мың  жүз қырық жеті) тенгені жіберу.
  3.   211 391 054 (екі жүз он бір миллион үш жүз тоқсан бір мың  елу төрт) тенгені  Қоғамның артықшылық акциялары бойынша дивидендтер төлеміне  жіберу.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына бір акцияға шаққанда 2021 жылғы дивидендтің мөлшерін 363 теңге 30 тиын мөлшерінде айқындау ұсынылсын, атап айтқанда:
2021 жылдың  23 қыркүйегінен бастап Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі негізінде бір акцияға шаққанда 263 теңге 70 тиын мөлшерінде (№2 хаттама);
-  2021 жылдың екінші жарты жылдығына бір акция есебінде 99 теңге 60 тиын мөлшерінде
2. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысына шақыру  2022 жылы 30 мамырда 12 сағат 00 минут мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5.
сағат 11 00 де «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың тірелу уақытын анықтау.
31 мамыр 2022 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қайта өткізілетін күнін анықтау .
Осы шешімнің 6 тармағында анықталған, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібімен осы шешімнің 1 тармағында көрсетілген, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақытын анықтау – сағат 12.00 де осы мекенжай бойынша.
Сағат 11.00 де «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қайта қатысатын тұлғалардың тіркелу уақытын анықтау.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібін қалыптастыру:
1) «Бұқтырма СЭС» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын анықтау туралы, оның мүшелерін сайлау.
2) «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
3)  Акционерлердің "Бұқтырма СЭС" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;
4) 2021 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы.
5) 2021 жылдың қаржылық есептілігіне «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табыстарының бөлісу тәртібін бекіту туралы, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемі туралы шешімдерді қабылдау және «Бұқтырма СЭС» АҚ бір жай акция есебінде дивидендтер мөлшерін бекіту.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және оған дауыс беруге  құқығы бар акционерлердің тізімдерін құрайтын күнді анықтау – 16 мамыр 2022 жыл.
3. Бұқтырма СЭС" АҚ директоры (Рубцов С. Н.) белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдау.

 

Келесі мәселелер бойынша 25.03. 2022 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен  шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-109 25.03.2022 ж.):
1. «Бұқтырма СЭС» АҚ  директорлар Кеңесінің және директорлар Кеңесінің әр мүшесінің 2021 жылғы қызметін бағалау қорытындыларын бекіту.
2. 2021 жылғы корпоративтік басқару Кодексінің қағидалары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы "Бұқтырма СЭС" АҚ-ның есебін мәліметке қабылдау.
"Бұқтырма СЭС" АҚ директоры (Рубцов С. Н.) акционерлер мен барлық мүдделі тұлғалардың назарына "Бұқтырма СЭС" АҚ-ның 2021 жылға арналған Корпоративтік басқару кодексінің қағидалары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы Директорлар кеңесі назарға алған есебін "Бұқтырма СЭС" АҚ веб-сайтында орналастыруды қамтамасыз ету.
Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

Келесі мәселелер бойынша 21.02.2022 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен  шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-108 21.02.2022 ж.):

1. 2021 жылдың 12 айының қорытындысы бойынша "Бұқтырма СЭС" АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы Есепті мәліметке қабылдау.
2. 2021 жылғы 4-тоқсандағы негізгі тәуекелдерді сипаттай және талдай отырып, сондай-ақ "Бұқтырма СЭС" АҚ-ның тәуекелдерді азайту жөніндегі жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтермен тәуекелдерді басқару жөнінде Есепті бекіту.
3. 2021 жылы жүргізілген жұмыстардың нәтижелері туралы "Бұқтырма СЭС" АҚ омбудсменінің есебін мәліметке қабылдау. 2022 жылға "Бұқтырма СЭС" АҚ омбудсменінің жұмыс Жоспарын бекіту.
4. 2021 жылға арналған "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің жұмыс жоспары мен шешімдерінің орындалуы жөнінде Есепті мәліметке қабылдау. "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры (Рубцов С. Н.) акционерлер мен барлық мүдделі тұлғалардың назарына "Бұқтырма СЭС" АҚ-ның 2021 жылғы жұмыс жоспары мен директорлар Кеңесі шешімдерінің орындалуы туралы Есепті "Бұқтырма СЭС" АҚ веб-сайтында орналастыруды қамтамасыз ету.
5. "Бұқтырма СЭС" АҚ  директорлар Кеңесінің 2021 жылғы 25 қарашадағы шешімімен (№1-106 хаттама) бекітілген "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарына өзгерістер енгізу.
6. "Бұқтырма СЭС" АҚ корпоративтік хатшысының міндетін атқарушы тұлға  Жалғас Аружан Берікболқызы салық және басқа да міндетті аударымдарды ұстағанға дейін 173 623 (бір жүз жетпіс үш мың алты жүз жиырма үш) теңге мөлшерінде ай сайынғы сыйақыны анықтау.
7. осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды белгіленген тәртіппен "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры (Рубцов С. Н.) қабылдау.
Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

Келесі мәселелер бойынша 31.01. 2022 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен  шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-107 31.01.2022 ж.):

1. "Бұқтырма ГЭС" АҚ-ның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту және жасалуына мүдделілік бар ірі мәміле жасау (осы шешім қабылданған күнгі "Бұқтырма ГЭС" АҚ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу пайызынан кем) ("Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабының 3-1-тармағы), осы шешімнің қосымшасына сәйкес "Самұрық-Энерго" АҚ-мен қаржылық көмектің реверсивті желісін ашу туралы келісімге қол қою арқылы мынадай негізгі шарттарда:

1)  қаржылық көмектің сомасы-2 000 000 000 (екі миллиард) теңгеден аспайды;
2)  қаржылық көмек көрсету мерзімі-қаржылық көмектің реверсивті желісін ашу туралы келісімге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай;
3)  нысаналы мақсаты-"Бұқтырма СЭС" АҚ / "Самұрық-Энерго"АҚ (айналым капиталын) ағымдағы активтерін қаржыландыру;
4)  қамтамасыз ету-қамтамасыз етусіз.  
"Бұқтырма СЭС" АҚ  директоры С. Н.Рубцовқа осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген қаржылық көмектің реверсивті желісін ашу туралы келісімге қол қоюға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдауға өкілеттік берілсін.

2. "Самұрық-Энерго" АҚ акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру жолымен бір жай акция үшін 100 (жүз) теңге орналастыру бағасы бойынша "Бұқтырма СЭС" АҚ жарияланған акцияларының саны шегінде оның 10 000 000 (он миллион) дана жай акцияларына орналастыру.
"Самұрық-Энерго "АҚ-ға 1 000 000 000 (бір миллиард) теңге сомасындағы ақшамен төлеу жолымен акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру тәртібімен бір жай акция үшін 100 (жүз) теңге орналастыру бағасы бойынша" Бұқтырма СЭС " АҚ-ның 10 000 000 (он миллион) дана жай акцияларын сатып алуды ұсыну.
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды"Бұқтырма СЭС" АҚ директоры (Рубцов С. Н.)  қабылдасын.
Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

 

Мұрағат

2021 жыл. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімі

2020 жыл. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімі

2019 жыл. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімі

2018 жыл. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімі

2017 жыл. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімі

2016 жыл. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімі

2015жыл. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімі