Акционерлік қоғам

БҰҚТЫРМА

ГИДРОЭЛЕКТРСТАНЦИЯСЫ

"Самұрық - Энерго" АҚ - ы холдингіне кіреді

Акционерлер үшін

«Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімдері

Келесі мәселелер бойынша 17.08.2021 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен  шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-103 17.08.2021 ж.):
1. 2021 жылғы бірінші жарты жылдықтың «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржы есептілігін алдын-ала бекіту. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына бекітуге 2021 жылдың бірінші жарты жылдықтың «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржы есептілігін ұсыну.
2021 жылдың бірінші жарты жылдық  «Бұқтырма СЭС» АҚ  таза табыстарын бөлісудің келесі тәртібін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында ұсыну, «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржы-шаруашылық қызмет нәтижелеріне байланысты таза кіріс 1 534 393 165 (бір миллиард  бес жүз отыз төрт  миллион үш жүз тоқсан үш мың жүз алпыс бес) теңге мөлшерінде қалыптасты:
1) 1 380 954 903 (бір миллиард үш жүз сексен миллион тоғыз жүз елу төрт мың тоғыз жүз үш) теңге мөлшеріндегі таза табыстың бөлігін «Бұқтырма СЭС» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеміне жіберу;
2) 153 438 262 (жүз елу үш миллион  төрт жүз отыз сегіз мың екі жүз алпыс екі) теңге  мөлшеріндегі таза табыстың бөлігін «Бұқтырма СЭС» АҚ иелігіне қалдыру.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына 263,70 теңге мөлшерінде «Бұқтырма СЭС» АҚ бір қарапайым акция есебінде дивидендтер мөлшерін анықтауды ұсыну.
2. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына шақыру  23 қыркүйек 2021 жылы 16 сағат 00 минут мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушы тұлғалардың тіркелу уақытын анықтау- 15 сағат 30 минут. 
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қайта өткізілетін күнін анықтау - 24 қыркүйек 2021 жылы.
Осы шешімнің 2 тармағында анықталған, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібімен осы шешімнің 2 тармағында көрсетілген, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақытын анықтау – 16 сағат 00 минут осы мекенжай бойынша.
«Бұқтырма СЭС» АҚ кезектен тыс жалпы жиналысына қайта қатысатын тұлғалардың тіркелу уақытын анықтау – 15 сағат 30 минут.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін қалыптастыру:
1  «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2.  2021 жылдың бірінші жарты жылдығына «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржылық есептілікті бекіту туралы.
3. 2021 жылдың бірінші жарты жылдығына «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табыстарының бөлісу тәртібін бекіту туралы, «Бұқтырма СЭС» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлемі туралы шешімдерді қабылдау және «Бұқтырма СЭС» АҚ бір жай акция есебінде дивидендтер мөлшерін бекіту.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және оған дауыс беруге  құқығы бар акционерлердің тізімдерін құрайтын күнді анықтау – 09 қыркүйек 2021 жылы.
3. Осы шешімнен шығарылған барлық қажетті шараларды «Бұқтырма СЭС» АҚ директоры (Рубцов С.Н.) қабылдау.
Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

Келесі мәселелер бойынша 29.06. 2021 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен  шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-102 29.06.2021 ж.):
1.2021 жылдың 30 наурызынан бастап «Бұқтырма СЭС» АҚ Омбудсмені Бекбас Оразбек Тельбайұлының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.
2.  2 (екі) жыл өкілеттік мерзіммен «Бұқтырма СЭС» АҚ Омбудсмені етіп Ақылов Нариман Бекетовичті сайлау.
3.  Өз міндеттерін орындаған үшін «Бұқтырма СЭС» АҚ Омбудсмені Ақылов Нариман Бекетовичке сыйақы және өтемақы шығындарын төлемеу.
4. «Бұқтырма СЭС» АҚ Директоры С.Н.Рубцовқа Ақылов Нариман Бекетовичпен ақысыз қызмет ұсыну шартын жасау.
Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

Келесі мәселелер бойынша 27.05.2021  жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен  шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-101 27.05.2021 ж.):

1. «Бұқтырма СЭС» АҚ Комплаенс офицер туралы ережені бекіту.  «Бұқтырма СЭС» АҚ Комплаенс офицердің функционалдық міндеттерін бекіту.

2. 2021 жылдың 1 жарты жылдығына «Бұқтырма СЭС» АҚ тәуекелді басқару бойынша есепті бекіту.

3. 2021 жылдың 1 жарты жылдық нәтижелері бойынша «Бұқтырма СЭС» АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есепті мәліметке қабылдау.

4. 2021 жылдың 17 мамырынан бастап «Бұқтырма СЭС» АҚ  корпоративтік хатшының функцияларын орындаушы тұлға Джамбулова К.Д. өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату. «Бұқтырма СЭС» АҚ корпоративтік хатшының функциясын орындаушы тұлға етіп Жалғас А.. тағайындау. «Бұқтырма СЭС» АҚ корпоративтік хатшының өкілеттік мерзімін анықтау – 3 (үш) жыл сынақ мерзімімен 3 ай. Салықтарды және басқа да міндетті аударымдарды тартқанға  дейін  157 482 (жүз елу жеті мың төрт жүз сексен екі) теңге мөлшерінде «Бұқтырма СЭС» АҚ корпоративтік хатшының функцияларын ол орындау үшін Жалғас А.Б. айсайынғы сыйақысын анықтау. Қоғамның Жалғас А.Б. жүруімен байланысты (күнделікті, тұру, жол ақысы) шығындарды, Қоғамның ішкі құжаттарымен қаралған,   іссапар шығындарын өтеу шегінде анықтау және оларды растайтын құжаттарды ұсынған кезде жасау. Жалғас А.Б. қоныс аудару орны («Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасы орналасқан жері бойынша) Нұр-Сұлтан қаласының «Самұрық-Энерго» АҚ кеңсені анықтау. «Шульбі СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің корпоративтік хатшының қызметін қоса атқаруға және «Бұқтырма СЭС» АҚ корпоративтік хатшының негізгі қызметімен «Өскемен СЭС» АҚ (өтеусіз қызметтерін  ұсынуға) Жалғас А.Б. келісім беру. (Рубцов С.Н.) «Бұқтырма СЭС» АҚ директорына «Бұқтырма СЭС» АҚ корпоративтік хатшының функцияларын орындаушы адам Жалғас А.Б. Джамбулов К.Д. ақылы қызмет көрсету туралы шарт жасау. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесі отырысының материалдарын бір апта ішінде «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің корпоративтік хатшысы Жалғас А.Б. беру. 

5."Бұқтырма СЭС" АҚ Директоры белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдау.  
Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

Келесі мәселелер бойынша 26.02.2021  жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен  шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-100 26.02.2021 ж.):

1. Осы шешімнің қосымшасымен келісе отырып 2020 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржылық есептілігін алдын-ала бекіту. 
Акцонерлердің жылдық жалпы жиналысына 2020 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржылық есептілігін ұсыну.
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына 2020 жылдың қаржылық-шаруашылық қызметінің қорытындылары бойынша 2020 жылы "Бұқтырма СЭС" АҚ 911 442 655 (тоғыз жүз он бір миллион төрт жүз қырық екі мың алты жүз елу бес) теңге мөлшерінде таза табыс қалыптасқанына байланысты "Бұқтырма СЭС" АҚ-ның таза табысын бөлудің келесі тәртібін ұсыну:
"Бұқтырма СЭС" АҚ таза табысының 100% дивидендтер төлеуге, оның ішінде "Бұқтырма СЭС" АҚ жай акцияларына – 820 299 016 (сегіз жүз жиырма миллион екі жүз тоқсан тоғыз мың он алты) теңге, "Бұқтырма СЭС" АҚ артықшылықты акцияларына – 91 143 639 (тоқсан бір миллион бір жүз қырық үш мың алты жүз отыз тоғыз) теңге белгіленсін.
2020 жылғы дивидендтің келесі мөлшерін бір акцияға шаққанда, атап айтқанда 156,64 теңгені анықтап "Бұқтырма СЭС" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына ұсыну.
2 .  «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысына шақыру 2021 жылы 22 сәуірде 16 сағат 00 минут мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың тірелу уақытын анықтау – 15сағат 30 минут.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қайта өткізілетін күнін анықтау – 29 сәуір 2021 жылы.
Осы шешімнің 6 тармағында анықталған, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібімен осы шешімнің 1 тармағында көрсетілген, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақытын анықтау – 16 сағат 00 минут осы мекенжай бойынша.
«Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық жалпы жиналысына қайта қатысатын тұлғалардың тіркелу уақытын анықтау – 15 сағат 30 минут.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібін қалыптастыру:
1. «Бұқтырма СЭС» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын анықтау туралы, оның мүшелерін сайлау.
2. «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
3. Акционерлердің "Бұқтырма ГЭС" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 
4. 2020 жылғы «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы.
5. 2020 жылдың қаржылық есептілігіне «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табыстарының бөлісу тәртібін бекіту туралы, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемі туралы шешімдерді қабылдау және «Бұқтырма СЭС» АҚ бір жай акция есебінде дивидендтер мөлшерін бекіту.
«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және оған дауыс беруге  құқығы бар акционерлердің тізімдерін құрайтын күнді анықтау – 12 сәуір 2021 жылы.
3. 2020 жылдың 12 айдың қорытындысы бойынша "Бұқтырма СЭС" АҚ негізгі қызмет көрсеткіштерін орындау туралы есепті мәліметке қабылдау.
4. 2020 жылғы 4 тоқсандағы "Бұқтырма ГЭС" АҚ тәуекелдерді басқару жөніндегі есепті бекіту.
5. "Бұқтырма СЭС" АҚ омбудсменінің 2020 жылы атқарылған жұмыс нәтижелері туралы есебі назарға алынсын.
6. 2020 жылғы корпоративтік басқару Кодексінің қағидалары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы "Бұқтырма СЭС" АҚ-ның есебін мәліметке қабылдау.
"Бұқтырма СЭС" АҚ директоры (Рубцов С. Н.) акционерлер мен барлық мүдделі тұлғалардың назарына "Бұқтырма СЭС" АҚ-ның 2020 жылға арналған Корпоративтік басқару кодексінің қағидалары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы Директорлар кеңесі назарға алған есебін "Бұқтырма СЭС" АҚ веб-сайтында орналастыруды қамтамасыз ету.
7.  "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің 2020 жылғы жұмысы туралы есепті мәліметке қабылдау.  
"Бұқтырма СЭС" АҚ директоры (Рубцов С. Н.) акционерлер мен барлық мүдделі тұлғалардың назарына "Бұқтырма СЭС" АҚ директорлар Кеңесінің 2020 жылғы жұмысы туралы есепті "Бұқтырма СЭС" АҚ веб-сайтында орналастыруды қамтамасыз ету.  
8. Осы шешім қабылданған күннен бастап 2 (екі) жыл өкілеттік мерзімімен Бекбас Оразбек Телбайұлын "Бұқтырма СЭС" АҚ омбудсмені етіп тағайындау.
"Бұқтырма СЭС" АҚ директоры С. Н. Рубцовқа өтеусіз қызмет көрсету шартын Бекбас Оразбек Телбайұлымен жасау.
2021 жылдың 28 ақпанында шыққан, осы шешімнің күшін қатынастарға тарату:
9.  "Бұқтырма СЭС" АҚ мүліктік кешенін жалға алу (концессия) шартына 1997 жылғы 26 маусымдағы № 4 "Казцинк" ЖШС-мен "Бұқтырма СЭС" АҚ міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайтатын ірі мәміле және мәміле ретінде қосымша келісім жасау.
"Бұқтырма СЭС" АҚ директоры С. Н.Рубцов Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті саланың уәкілетті органына үшінші тұлғалардың құқықтарымен "Бұқтырма СЭС" АҚ - ның стратегиялық объектісі-мүліктік кешеніне ауыртпалық салуға рұқсат алу үшін құжаттарды жолдау, сондай-ақ осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдауды қамтамасыз ету.
10. "Бұқтырма СЭС" АҚ директоры (Рубцов С. Н.) белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдау.
Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

Келесі мәселелер бойынша 06 қантар 2021 жылы «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесімен  шешімдер қабылданған және қаралған болатын (Хаттама №1-99 06.01.2021 ж.):
1. «Бұқтырма СЭС» АҚ  директорлар Кеңесінің және директорлар Кеңесінің әр мүшесінің 2020 жылғы қызметін бағалау қорытындыларын бекіту.
Дауыс беру нәтижелері: директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртіп мәселелері бойынша бірауыздан «ИЯ» деп дауыс берді.

 

 

Мұрағат

2020 жыл. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімі

2019 жыл. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімі

2018 жыл. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімі

2017 жыл. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімі

2016 жыл. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімі

2015жыл. «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімі