Акционерлік қоғам

БҰҚТЫРМА

ГИДРОЭЛЕКТРСТАНЦИЯСЫ

"Самұрық - Энерго" АҚ - ы холдингіне кіреді
Акционерлер үшін
Корпоративтік оқиғалар
Тақырып
«Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар Кеңесінің шешімі
«Бұқтырма СЭС» АҚ барлық дауыс беру акцияларының иеленушісі «Самұрық – Энерго» АҚ акционерлерінің/акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері: