Акционерлік қоғам

БҰҚТЫРМА

ГИДРОЭЛЕКТРСТАНЦИЯСЫ

"Самұрық - Энерго" АҚ - ы холдингіне кіреді
Акционерлер үшін
Корпоративтік құжаттар

БГЭС АҚ Жарғысы

БГЭС АҚ корпоративті дауды реттеу бойынша саясат

БГЭС АҚ корпоративті басқару кодексі

БГЭС АҚ іскерлік әдебі кодексі

БГЭС АҚ директоры туралы ереже

БГЭС АҚ Корпоративті хатшысы туралы ереже (25.12.2014 бек.))

БГЭС АҚ ДК туралы ереже

БГЭС қайырымдылық көмек көрсету ережелері

"Самұрық - Энерго" АҚ ықтимал бұзушылықтар туралы хабардар ету саясаты