Акционерлік қоғам

БҰҚТЫРМА

ГИДРОЭЛЕКТРСТАНЦИЯСЫ

"Самұрық - Энерго" АҚ - ы холдингіне кіреді
Акционерлер үшін
Жылдық қаржылық есеп

2012 жылғы Аудиторлық есеп