Акционерлік қоғам

БҰҚТЫРМА

ГИДРОЭЛЕКТРСТАНЦИЯСЫ

"Самұрық - Энерго" АҚ - ы холдингіне кіреді

Закупки аудиторских услуг

«Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржылық есептілігін тексеру үшін аудиторлық ұйымның сайлау рәсімін жүргізу туралы хабарландыру

 «Бұқтырма СЭС» АҚ, заңды мекенжай: 070825, Шығыс Қазақстан облысы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5 үй,  электрондық мекенжай info@bges.kz аудиторлық қызмет көрсету үшін аудиторлық ұйымның сайлау рәсімін жүргізу туралы хабарлайды.

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес дайындалған, жоғарыда көрсетілген үш жыл аралық қаржылық есептілікті ұсына отырып 6 ай ішінде қызмет нәтижелері бойынша алдын ала шолуды өткізумен, 2020-2022 жылдарға «Бұқтырма СЭС» АҚ қаржы - шаруашылық қызмет нәтижелері бойынша аудиторлық тексеру.
Аудиторлық ұйымның қызметін сатып алу үшін бөлінген сомма: 2020 жыл – 1 263 334 теңге, 2021 жыл – 1 326 550 теңге, 2022 жыл – 1 430 676 теңге ҚҚС - сыз.

Сайлау рәсіміне қатысуға электрондық көшірмелдің Сауалнамаларын алу тәсілдері мен орны: сайлау рәсіміне қатысуға электрондық көшірмелердің Сауалнамаларын мына мекенжай бойынша алуға болады: Шығыс Қазақстан облысы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5 үй жұмыс күні сағат 8 – ден бастап 17 – 00 дейін.
Олардың ресми сауалнамалары бойынша, аудиторлық ұйымның сайлау рәсіміне қатысуына сауалнаманы әлеуетті қатысушылармен ұсынуға болады.

Аудиторлық ұйымның сайлау рәсіміне қатысуға өтініш беретін орын және түпкілікті мерзім: өтініш «20» мамыр 2020 жылы сағат 16 дейін мына мекенжай бойынша болуға тиіс: Шығыс Қазақстан облысы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5 үй жұмыс күні сағат 8-00- ден бастап 17 – 00 дейін.