Акционерлік қоғам

БҰҚТЫРМА

ГИДРОЭЛЕКТРСТАНЦИЯСЫ

"Самұрық - Энерго" АҚ - ы холдингіне кіреді
Сатып алулар
Закупки способом из одного источника
Тақырып
Закупки из одного источника 2014