Акционерлік қоғам

БҰҚТЫРМА

ГИДРОЭЛЕКТРСТАНЦИЯСЫ

"Самұрық - Энерго" АҚ - ы холдингіне кіреді
Басты

«Бұқтырма ГЭС» акционерлік қоғамы 19 желтоқсан 1996 жылдың № 1053 «Алтайэнерго» қайта құрылатын акционерлік қоғамы құрамынан бөлініп шығатын, «Бұқтырма ГЭС» акционерлік қоғамын құру туралы» мемлекеттік меншікті басқару бойынша Шығыс Қазақстан аймақтық комитет қаулысымен құрылған.

Қоғам 1960 жылы құрылған «Алтайэнерго – Бұқтырма ГЭС» АҚ – ның құқықтары мен міндеттемелерінің құқықтық мирасқоры болып табылады. Қоғамның негізгі қызметі болып Қазақстан Республикасының заңдылығына сәйкес табыс табу және оны Қоғам және акционерлер мүддесіне пайдалану. 24 қазан 2006 жылдың № 1020 «Кейбір акционерлік қоғамдардың мемлекеттік акциялар пакетінің «мемлекеттік активтерді басқару бойынша Қазақстандық холдинг «Самұрық» өту туралы» қаулыға сәйкес, 28 желтоқсан 2006 жылы АҚ «Бұқтырма ГЭС» мемлекеттік акциялар пакеті АҚ «Самұрық» Холдингі» жарғылық капиталына төлемге тапсырылды. 4 қаңтар 2008 жылыҚоғамның мемлекеттік акциялар пакетінің АҚ «Самұрық - Энерго» болды, «Самұрық - Қазына» АҚ -ның еншілес тәуелді қомпаниясы.

АҚ «Бұқтырма ГЭС» жоғарғы органы болып акционерлер жиналысы табылады. АҚ «Бұқтырма ГЭС» басқару органы болып төрт адамнан тұратын директорлар кеңесі табылады. Орындаушы орган – АҚ президенті.

АҚ «Бұқтырма ГЭС» жарғылық капиталы 5 818 640 акцияны құрайды, әрқайсысы номиналды құны 100 теңге, олардың ішінде:

1. Мемлекеттік пакет – 5 236 780 дана немесе 90% жалпы акциялар санынан;
2. Артықшылық 581 860 дана немесе 10% акциялардың жалпы санынан. Артықшылық акциялар бойынша кепілдірілген дивидендтер мөлшері 1 акцияға 10 тг құрайды.